Posluchači se seznámí s vývojem osídlení Horního Podyjí ve středověku, zdejšími drobnými šlechtickými rody, ale poznají i královské či církevní prostředí. Dále nahlédnou do problematiky vybraných starých řemesel, uvidí módu konce středověku, poznají blíže typologii hradů a také zjistí, jakými metodami bývaly dobývány. Součástí vybraných přednášek budou ukázky replik hmotné kultury a exkurze na významné středověké lokality na Vysočině či v nejbližším okolí.

„V letošním roce je nabídka pro posluchače univerzity třetího věku v Telči opravdu pestrá,“ uvedl ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec a upřesnil: „Kromě středověkých etud začne v říjnu také krátkodobý kurz nazvaný Astronomie: Na dosah nekonečnu, který nás blíže seznámí například s tématy planetárních systémů a planet Sluneční soustavy i takzvaných exoplanet, s fyzikou těles meziplanetární hmoty nebo s mechanizmem života, vzniku i dramatického umírání hvězd. Přednášky budou doplněny i praktickým cvičením zaměřeným na pozorování oblohy.“

Pro seniory i veřejnost je připravený také cyklus sedmi přednášek Psychologické středy s Janou Kindlovou. V rámci celoživotního vzdělávání se ale chystá i řada dalších přednášek a aktivit. „Jsme na naše studenty velmi pyšní, někteří jsou s naší univerzitou od začátku, což letos bude už neuvěřitelných 14 let. A úctyhodné je i to, z jaké dálky za námi do Telče dojíždějí. Není výjimka ani Želetava, Znojmo nebo dokonce Nové Město na Moravě,“ dodal Makovec.

Univerzita třetího věku v Telči má již třináctiletou tradici. Přednášky probíhají dvakrát měsíčně v Univerzitním centru Telč při Masarykově univerzitě v Brně, které se nachází v areálu bývalých jezuitských kolejí.