Posluchači se na přednáškách blíže seznámí například s tématy planetárních systémů a planet Sluneční soustavy i takzvaných exoplanet, s fyzikou těles meziplanetární hmoty nebo s mechanismem života, vzniku i dramatického umírání hvězd. Přednášky doplní i praktické pozorování oblohy.

Kurz začíná 18. října a skládá se z pěti setkání, vždy od 15 do 16.30 hodin. Cena je 400 korun pro posluchače univerzity třetího věku a pro ostatní veřejnost 450 korun.

Zájemci se mohou hlásit u Ilony Martinů v knihovně Univerzitního centra v otevíracích hodinách nebo na mobilu 774 886 640 a e-mailu martinu@rect.muni.cz.