Posluchače seznámí s dobou od 13. do počátku 16. století v celé šíři a představí tuto dobu komplexním způsobem. Jedním z jeho cílů je například vyvrácení dosud často opakovaných nesmyslných tvrzení o středověku.

„Třinácté století je u nás dobou, kdy na staré sídelní struktuře vzniká svět měst s novým právním stavem – měšťany – a ambiciózní šlechty, prosazující své nároky na úkor panovníka. Společnost však nebyla statická a nadále se vyvíjela vstříc ranému novověku, kdy vznikl humanismus a šířilo se vzdělání. Vedle života šlechty představíme i venkovské obyvatelstvo, měšťany a církev, jejich každodennost, život, smrt, práva i nejistou dobu válek,“ informoval o kurzu pro akademický rok 2018/19 ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec.

Univerzitu třetího věku připravili v centru, jež spadá pod Masarykovou univerzitu v Brně, ve spolupráci s telčskými památkáři. Jedná se v pořadí o pátý kurz, který seniorům v rámci univerzitního studia nabízejí. „Výuka Univerzity třetího věku probíhá v univerzitním centru od roku 2006. Kurzy jsou souborem programů celoživotního vzdělávání, které jsou zaměřeny na vzdělávání osob seniorského věku. Slavnostní akt imatrikulace prvních studentů-seniorů se v Telči uskutečnil 27. října 2006,“ přiblížil historii Univerzity třetího věku v Telči Jaroslav Makove.