„Nový domov pro seniory by měl být otevřen na přelomu roku 2018 a 2019,“ prozradil termín otevření Anton Kellner, generální ředitel společnosti Senior Holdingu, která je investorem výstavby. Budova bývalé školy s přilehlou zahradou je v současné době v dezolátním stavu. V podlahách i ve stropech jsou díry. V jedné třídě dokonce ještě visí tabule na zdi.

„Budova bude rekonstruována, nicméně zachováme její původní podobu. K ní dostavíme bezbariérovou novostavbu dispozičně a provozně řešenou tak, aby vyhovovala všem klientům,“ popsal výstavbu architekt Pantelis Larcou. Před budovou vznikne parkoviště. Zahradu budou zdobit bylinkové záhony a ovocný sad.

Investoři chtějí v domově vytvořit přátelské společenství domácností seniorů,  založené na schématu společného obývacího pokoje s jídelními stoly a kuchyňkou. Na ně pak budou navazovat jednotlivé ložnice klientů. „Součástí projektu bude i dům s 22 malometrážními byty pro vitálnější seniory, kteří jsou schopni samostatného bydlení,“ sdělila tisková mluvčí Senior Holdingu Věra Breiová. V prostorách domova budou zřízeny vzpomínkové koutky s historickým nábytkem a dekoracemi. Přízemí bude z velké části uzpůsobeno pro společenské činnosti seniorů. Setkávat se budou moct ve společenském sále, v hobby místnosti s keramickou dílnou či v přednáškovém sále. „Budou moct využít i kapli, fitness, masáže či kadeřnictví,“ dodala Breiová.

„Klienti i naši zaměstnanci se velmi těší do nové krásné budovy, kde budeme moct poskytovat služby na profesionální úrovni s novými přístupy v přátelské atmosféře se srdcem blíže k člověku,“ řekla ředitelka Domova pro seniory Telč ve Špitální ulici Marika Krejčí. Slavnostní zahájení výstavby si ve čtvrtek dopoledne nenechalo ujít i několik klientů, kteří v současné době bydlí právě v domově seniorů ve Špitální ulici.

Jejich nový dům nabídne například také odlehčovací pobytovou službu či denní stacionář. „Tyto služby jsou poskytovány převážně seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a žijí v péči svých rodin,“ vysvětlila Breiová.

Provoz domova bude zajišťovat celkem asi 65 zaměstnanců. V novém domově budou zaměstnány nejen pracovnice pro sociální péči, ale i lékař a po celých 24 hodin i zdravotní sestry. Součástí týmu budou rovněž fyzioterapeuti či aktivizační pracovníci.

Od roku 1934 až do roku 2011 byla budova s přilehlou zahradou školský areálem. „Od letošního roku areál patří městu, který jsme převzali od Kraje Vysočina kvůli záměru vybudovat zde dům pro seniory,“ přiblížil historii areálu starosta Telče Roman Fabeš.