Budova je sice zateplená, ve vnitřních prostorech ale bude potřeba udělat hodně práce. „Je potřeba udělat rozvody, topení a rekonstrukci sálu,“ vyjmenoval v létě starosta Ivan Sehnal. Projektová dokumentace je hotová, zatím nejsou ještě přesně zpracované náklady. Ceny stavebních materiálů stále rostou.

V obci se přitom v nedávné době podařilo dokončit kanalizaci, chodníky, silnici a parkoviště na sídlišti. „Proinvestovali jsme přes dvacet milionů, vzniklo okolo stovky nových parkovacích míst,“ informoval Ivan Sehnal. Ve Ždírecké ulici bylo položeno nové elektrické vedení do země, což pro obec znamenalo investici do veřejného osvětlení. „Na to navazoval chodník, který byl ve špatném stavu ještě ze starých betonových dlažek. Bylo to vyježděné, tak se zrekonstruoval,“ popsal starosta.

Dostat děti na koloběžkách ze silnic do bezpečí měli za cíl v Dobroníně. Proto vznikly u fotbalového hřiště skatepark a workoutové hřiště.
Skatepark a workoutové hřiště: na kraji Dobronína vzniká volnočasový areál

Další projekty nechtěl starosta před volbami začínat. V Dobroníně se tak v posledních měsících pracovalo jen na akcích, kde získali dotaci nebo na těch, kde byla podepsaná smlouva s dodavateli. „V podstatě řešíme projekty, kde jsme schopni říct, že to ufinancujeme,“ potvrdil starosta. Podle něj by bylo nyní špatné vzít si vysoký úvěr a zavázat tak budoucí zastupitelstvo ke splácení na úkor vlastního programu. Materiály ale budou připravené.