Délka opravovaného úseku je přibližně dva a půl kilometru. Začíná u mostu na Sedlatickém potoce u Staré Říše a končí u křižovatky silnic I/23 a I/38 u osady Kasárna. „Povrch vozovky vykazuje značné opotřebení, je v něm velké množství trhlin, které místy přechází do hloubkové koroze. Diagnostický průzkum prokázal, že lokálně se pod silnicí nacházejí i skryté výdutě,“ popsali silničáři z ŘSD Kraje Vysočina.

Dělníci nejprve odfrézují starou vozovku do hloubky 40 – 160 milimetrů a položí nové asfaltové vrstvy. V některých místech sjednotí šířku vozovky. Současně upraví krajnice do předepsaného sklonu osm procent, pročiští silniční příkopy a propustky.

Mapa opravovaného úseku. Začíná u mostu na Sedlatickém potoce u Staré Říše a končí u křižovatky silnic I/23 a I/38 u osady Kasárna.Mapa opravovaného úseku. Začíná u mostu na Sedlatickém potoce u Staré Říše a končí u křižovatky silnic I/23 a I/38 u osady Kasárna.Zdroj: poskytla ŘSD Kraj Vysočina

Práce rozdělí na dvě etapy. Nejprve přijde na řadu úsek Stará Říše – Markvartice a pak Markvartice – Kasárna. Silničáři nyní se samosprávami a policií domlouvají objízdné trasy, protože opravované úseky budou po dobu oprav zcela uzavřeny. „Předpokládané zahájení prací na silnici I/23 mezi městysem Stará Říše a osadou Kasárna je v druhé půlce července s tím, že hotovo by mělo být za 21 týdnů,“ dodali silničáři.