Uvedený majetek pro údržbu a činnost na silnicích je značně techniky opotřebený, morálně zastaralý a jeho další udržování v dobrém technickém stavu by si vyžádalo vysoké náklady. Hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) měl v úmyslu techniku darovat do Zakarpatí podobně jako v minulosti. Odpovědí bylo, že technický stav tomu neodpovídá.

Jedná se například o vibrační válec nebo kolový nakladač, u obou uniká olej z hydromotoru a trpí značnou korozi. „U techniky jsou popsané poměrně výrazné poruchy nejen motorických částí, ale i nosných – koroze a tak dále,“ potvrdil hejtman.

Technika, která zřejmě skočí ve šrotu, by silničářům chybět neměla. „Stroje vyřazují až tehdy, když už mají náhradní. A technika se za třicet let posunula, jsou jiné systémy a jiné způsoby,“ vysvětlil Běhounek.

DOSTANOU 180 MILIONŮ

Další informací ze včerejšího zasedání krajských radních je, že KSÚSV dostala téměř 180 milionů na údržbu silnic druhé a třetí třídy ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ten rozdělil do jednotlivých krajů celkem dvě miliardy korun. „Čerpání peněz bude přísně kontrolováno, můžeme je využít jen na opravy,“ řekl hejtman.