Jaký je rozdíl mezi klasickou farmou a biofarmou?
Zásadní rozdíl je v tom, že zemědělství přesně určuje, co takový ekozemědělec má dělat při hospodaření. Takže zjednodušeně řečeno, na poli se nepoužívá chemie. Zvířata musí mít výběh, nepoužívají se preventivní antibiotika. Ale pak to pokračuje i dál ke zpracovatelům, kteří zase musí zvířata porážet humánně a následně nesmí dojít ke kontaminaci s konvečními zvířaty. Třeba při zpracovávání, kdy se v masných produktech nesmí používat takzvaná „éčka“.

Kdy projekt na biojatka začal? Jak vás to napadlo?
Projekt začal v roce 1999. Celkové náklady jsou ve výši dvaceti milionů, zhruba sedm milionů byla dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu.

Budete porážet jen vlastní zvířata nebo i z jiných farem?
Chceme především porážet naše faremní zvířata. K zvířatům se musíte chovat šetrně jak ve volné přírodě, tak i v rostlinné výrobě. I ve stájích. Zvířata pak trpí jenom přepravou, ta musí být ale také šetrná. Dneska cestují živá zvířata přes celou Evropu, byť třeba pod přísnějším veterinárním dozorem, ale i přesto ta zvířata velice trpí a podepíše se to i na kvalitě jejich masa.