Vichřice Sabine v malé obci na Jihlavsku desátého února poškodila 81 objektů. Osm z nich bylo ve vlastnictví obce. Podle starostky Štěpánky Šteflové je odhadnutá škoda na pojištěném obecním majetku milion a čtvrt. „Další náklady spojené s živelnou pohromou činí zhruba milion dvě stě tisíc,“ uvedla starostka v dopise adresovaném krajskému úřadu.

Radnice musí například nechat vyměnit střešní krytinu a fasádu na poště a zlikvidovat stavební suť, poškozené jsou silnice i veřejné osvětlení. K zemi šla také obecní garáž se skladem komunální mechanizace. Její opětovná výstavba vyjde zhruba na tři miliony korun. „Předběžné vyčíslení škoda celé obce je v současnosti více než třináct milionů,“ dodala Šteflová.

Starostka nechala případnou výši příspěvku na rozhodnutí krajských radních, ti se shodli na částce milion a půl. „Vycházeli jsme z rozsahu škod,“ vysvětli náměstek hejtmana pro ekonomiku Martin Kukla (ANO) s tím, že peníze může obec využít dle vlastního uvážení.

Rohozná má také veřejnou sbírku, peníze posílají i obce a města, třeba nedaleká Třešť prý dala dvě stě tisíc korun. Jihlava chtěla poskytnout padesát tisíc, ale na návrh bývalého primátora Rudolfa Chloupka (ČSSD) se částka zdvojnásobila. Zastupitelé jí v pondělí jednohlasně schválili.