Katedra technických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava má již podanou žádost o akreditaci dalšího bakalářského studijního programu Aplikované strojírenství. Ten rozšíří portfolio nabídky technických oborů, po nichž je nyní velká poptávka.