„Připravujeme projekt a postupnou realizaci. Spolupracujeme s vnukem slavné rodačky, architektem Mojmírem Kyselkou a jejím pravnukem, Igorem Kyselkou. Škoda jen, že vnučka Marie Kyselková – princezna se zlatou hvězdou na čele – nás v minulých dnech opustila navždy,“ prozradila starostka Kamenice Eva Jelenová (NK).

„Paní učitelka Františka Kyselková byla jednou z nejlepších sběratelek lidových písní, spolupracovala s Leošem Janáčkem, se kterým vlastnili první diktafon,“ dodala v krátkosti starostka.

V parku je pamětní deska, dřívější dřevěná socha byla už vlivem povětrnostních podmínek zničena. Navržena je výsadba dřevin, záhon ve tvaru houslového klíče, dřevěný mobiliář a plot s notovou osnovou a zápisem jedné z písní.

V plánech Kamenice je i vznik parku u kapičky, ale u toho je možné, že přijde na řadu až v roce 2020.