Návštěvníci slavností se vrátí do doby, kdy roku 1335 královské zboží Telč vyplatil Karel IV. ze zástavy a vzápětí roku 1339 vyměnil Telč s pány z Hradce za hrad Bánov. Rozvíjející se město obdařil Karel IV. právem hrdelním a výročními trhy 
a dodnes zachovaná kopie listiny v telčském muzeu dokládá, že roku 1339 předává Karel IV. Telči královský majetek.

I když se nikdy nesetkali, ani se historicky setkat nemohli, přivítá pán na Telči Zachariáš z Hradce se svojí chotí Kateřinou z Valdštejna a s mistrem stavitelem Leopoldem Estreicherem ze Slavonic na svém panství Karla IV. „Součástí programu bude dobové tržiště, zábavní i naučné atrakce pro děti i dospělé, sokolníci, koně, dobová hudba, divadlo 
i šerm, a zkrátka vše, co 
ke slavnostem patří," pozvala radní Kraje Vysočina pro kulturu Marie Kružíková (ČSSD).

V rámci kuchařské roadshow pak bude možné ochutnat teplé i studené, slané i sladké pokrmy, vše podle receptů pokrmů, které za svých dob jídával i panovník Karel IV.