Sobota bude pro domov ve Ždírci dnem slavnostním. Klienti, jejich rodiny, pracovníci, veřejnost, ale i premiér Sobotka. Ti všichni přijedou oslavit dokončenou rekonstrukci domova pro seniory.

Nadcházející oslava bude tečkou za čtyřletou kompletní přestavbou a modernizací ždíreckého útočiště pro dříve narozené.

Pracovníci ždíreckého domova chystají pestrý program. „Připravujeme hudební vystoupení nebo také skákací hrad pro děti," uvedla Martina Matějková, ředitelka Domova důchodců Ždírec.

Chystané slavnostní přestřižení pásky bude symbolickým aktem. Domov Ždírec s alzheimer centrem už plnohodnotně funguje delší dobu. „Dokončili jsme stavbu altánu. A v poslední etapě se také otevírala alzheimer poradna," uvedla Matějková.

Právě tato poradna pro rodiny pečující o blízkého s Alzheimerovou nemocí poskytuje vůbec první poradenství tohoto typu v Kraji Vysočina.

První zájemci o poradenství začali do Ždírce proudit na počátku tohoto roku. „Lidé se mohou objednat, zvládneme posezení s pěti rodinami denně," přiblížila už dříve ředitelka Domova důchodců ve Ždírci Martina Matějková.

Stavební práce na areálu domova pro seniory ve Ždírci začaly v roce 2010. Nově se postavil třípodlažní pavilon, domov se zvláštním režimem, který slouží pro klienty trpící různým typem demencí. V letošním roce byl zahájen provoz zmíněného odborného poradenství.

Domov Ždírec také spolupracuje s kolegy z Dolního Rakouska na ojedinělém projektu Handicap Fit, který si klade za cíl zkvalitnit pobytové sociální služby. Součástí projektu je vytvoření Zahrady paměti a Vzpomínkových chodeb.

Zahrada s bezbariérovým přístupem je uzpůsobena pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Chodby v domově se zvláštním režimem jsou opět vybaveny tak, aby se po nich klienti mohli pohybovat samostatně. „Pro nás to může být obtížně pochopitelné, pro klienty ždíreckého domova je to ale velice důležité," vyjádřil se Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Veřejné centrum sociální péče pro seniory zřizuje stát. „Celkové náklady areálu ve Ždírci se vyšplhaly k 110 milionům korun. Ze dvou třetin je domov zafinancovaný státem, jednu třetinu peněz poskytl Kraj Vysočina," uvedla ředitelka Matějková.

MICHAELA ČERNÁ