V rámci pilotního projektu v tuto chvíli v Jihlavě probíhá sběr biologicky rozložitelného odpadu v Pávově a ve Zborné. Jinak mají Jihlavané možnost bezplatně tento odpad odevzdávat na kterémkoli sběrném dvoře a na kompostárně. „Protože jsme si ale vědomi toho, že když lidem třídění zpříjemníme a dáme jim možnost třídit pohodlněji, tak se procento vytříděného odpadu zvýší, chtěli bychom od příštího roku zavést třídění biologicky rozložitelného opadu v části města Slunce," přiblížila vedoucí odboru životního prostřední jihlavského magistrátu Katarína Ruschková. Slunce díky tomu, že v současné době nejlépe třídí. „Slunce je pro nás zajímavé i tím, že jsou zde různé typy zástavby. Jsou tam bytové domy, rodinné domy, řadové domy, takže si můžeme vyzkoušet, jak moc dobře či špatně se bude třídit v jednotlivých typech zástavby," řekla Ruschková.

V souvislosti s touto novinkou se bude v Jihlavě příští týden v úterý konat osvětová akce s názvem Udržitelná domácnost a třídění bioodpadu. Začíná v šestnáct hodin v centru Podpovrch v areálu jihlavské zoo. Seminář se bude zabývat tématy jako co je bioodpad a kam s ním, kompost versus skládka nebo jak kompostovat.