Model sochy Múzy od Olbrama Zoubka, která inspiruje mladé umělce v jihlavské lidové škole, nebo dřevěnou krabičku s rytinou Salt Lake City, ve které nabízí bonbony z čokoládovny ve Vyskytné u Jihlavy. To je jen hrstka věcí, které by si pár dní ještě stále primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (ODS) odnese s sebou do nové pracovny.Cestu ale nebude mít dlouhou. Jeho nová pracovna nebude zřejmě od té primátorské daleko. Po osmi letech v primátorském křesle se Jaroslav Vymazal po odhlasování ustavujícího zastupitelstva příští týden stane jihlavským náměstkem. Co mu bude v nové pracovně nejvíce chybět, budou prý obrovské hodiny pocházející z devatenáctého století. „Víte, jsou dvě skupiny návštěv, které tady mám, jedni, co zvuk těch hodin obdivují a druzí, co ho nesnáší," říká mi primátor, když se v jeho pracovně otáčím za zvukem hodin. „Vytvořil jsem si tady pár rituálů, k jedněm z nich patří natahování těchto hodin. Dělám to každý pátek. Teď je na novém primátorovi, jak se k nim bude chovat," usmívá se Vymazal.

Jak byste těch osm let primátorování krátce shrnul?
Byly to roky v mnoha ohledech svým způsobem hodně náročné. Nicméně bylo to pro mě nesmírně zajímavé, obrovská životní zkušenost. Měl jsem možnost být u spousty zajímavých projektů, setkat se spoustou nádherných lidí, kteří mě obohatili, a toho si nesmírně vážím. Byla to pro mě čest, stát v čele tak krásného města. Pokud budu mít šanci něco pro město dělat na jiné pozici, jakože věřím, že ano, tak se toho velmi rád zhostím a pro město budu rád pracovat dál.

Máte z odvedené práce dobrý pocit?
Ano, když někdy večer přivřu oči a procházím si město a vidím, kolik míst jsme, ať už malými, nebo velkými projekty, proměnili pro občany k lepšímu, je to hezký pocit. Je to několik desítek projektů, které město za těch osm let výrazným způsobem proměnily. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do prvního uceleného programovacího období Evropské unie. Tím pádem jsem měl možnost se spolupodílet na tvorbě integrovaného plánu rozvoje města, jeho realizace probíhala po celou dobu mojí působnosti. Některé poslední projektu budou dokončeny ještě v příštím roce.

Když jste s politikou začínal, napadlo vás, že budete osm let jihlavským primátorem?
I když bych si dovedl představit, že budu primátorem delší dobu, je to vlastně déle, než jsem čekal. (úsměv) Člověk když jde do politiky, tak musí počítat s tím, že je to na určitou omezenou dobu. Jsme v demokracii a učíme se žít v demokracii. Politická scéna je u nás zatím nestabilní a tomu odpovídá i výsledek voleb, kdy se v podstatě nehodnotila ani ta práce, kterou jsme odvedli pro město jako tým, ale hodnotily se momentální nálady ve společnosti. Že dvě třetiny obyvatel nepřijdou k volbám, svědčí o tom, že je tady něco špatně. Jestliže se volí uskupení, respektive lidi v tom uskupení, které nikdo nezná, tak je to takové zvláštní, ale to bych nechtěl rozebírat…

Pojďme se tedy ještě vrátit k tomu, jak se Jihlava za těch osm let proměnila.
Jsou to takové drobnosti jako třeba nedávné vysvěcení a obnovení kapličky v Heleníně, různé pěší koridory, radost mám třeba z nového propojení Fibichovy ulice s křižovatkou u City Parku, takových drobných projektů bychom našli spoustu. Zrekonstruovali jsem všechny jihlavské mateřské školy, míst v nich se nám podařilo navýšit o tři sta. Naší chloubou je určitě zrekonstruovaná budova základní umělecké školy, příští rok bude dokončen projekt domu dětí a mládeže, který ho posune výrazným způsobem. Máme vypracovanou celou koncepci dětských hřišť po městě, také jsme udělali pokrok, co se týče sportovišť, osobně se těším na dokončení revitalizace druhé etapy Heulosu, no a asi jeden z nejhezčích projektů bude Český mlýn, který bude mít myslím velmi pozitivní vliv na město. Jihlava se stává přitažlivější a atraktivnější a stává se dominantou a přirozenou metropolí kraje, což je úkol, ke kterému jsme byli určeni. S tím se vypořádáváme úspěšně.

Dokáží Jihlaváci toto ocenit?
Spousta lidí to dovede ocenit, dává to najevo. Ale pak jsou tady takové zvláštní věci, že člověk zjišťuje, že někteří lidé se k tomu staví tak, že ono to běží a jsou s tím spokojeni, tak proč by chodili k volbám? Je to zvláštní přístup. Na druhou stranu je tady naštvanost na politiku, která pramení z politiky celostátní. Objevují se různé kauzy politiků, kteří se k politice nepostavili zrovna čestně, tyto kauzy jsou medializovány, pak spadají i na politiku komunální a ovlivňují ji.

Vy jste čekal po taškařici v místní ODS její lepší výsledek?
Abych vám pravdu řekl, po těch kauzách, ať už celostátních, tak na té místní úrovni, kdy ODS řešila také závažné vnitřní problémy, tak většina lidí očekávala, že dopadneme daleko hůř. Já jsem věčný optimista, takže abychom získali pouze dva nebo tři mandáty, tak s tím jsem se vnitřně neztotožnil. Ukázalo se, že výsledek je lepší, než si mnozí mysleli. Ti, kdo se podívali na naši kandidátku, zjistili, že je tam velká proměna. V podstatě to koresponduje i s obměnou zastupitelstva, kde je tuším jednadvacet nových tváří.

Myslíte si, že je taková obměna dobrá?
Myslím, že je to úděl všech stran, které mají polistopadový vývoj. Je to přirozené. Do stran vstupují lidé, kteří chtějí politiku dělat jako veřejnou službu, a taky lidé, kteří to chtějí využít pro sebe. Je to přirozený proces a my jsme v jeho polovině. Myslím, že si to časem sedne, politická scéna se stabilizuje a bude to o tom, že spolu bude soupeřit pravice s levicí.

Bude vám práce primátora chybět?
Práce s lidmi pro lidi mě strašně baví a můžete si ji najít jak na pozici primátora, tak na pozici náměstka. Na novou práci se těším, a pokud to tak bude a já dostanu na starost dopravu, je to pro mě výzva. Doprava je jednou z klíčových věcí, které jsou hodně náročné a mají zásadní vliv na život ve městě. Dalším odborem, který zřejmě dostanu na starosti, je odbor správy realit, který mě také velmi zajímá, protože se jedná o významné městské objekty. I tady je toho hodně co dělat. Navíc k tomu patří i vodohospodářská infrastruktura, takže to jsou projekty, kde je obrovská hromada práce.

Takže se dál budete zabývat problémem se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko?
Jednoznačně, dokončit vystoupení ze svazku je jedna z hlavních priorit, kterou jsme probírali i s ostatními koaličními partnery. Je to úkol číslo jedna.

Kdybyste měl říci, co se vám za těch osm let ve funkci primátora nepovedlo, co by to bylo?
Nepovedlo se přestavět Prior. (smích) To jsem si ale říkal, že určitě za jedno volební období, a ani za dvě nepůjde. Je to běh na delší trať. Mohla tomu pomoci třeba náhoda. Kdyby se našel takový mecenáš, který by po sobě chtěl zanechat výraznou stopu, tak je to řešení. Jestliže někdo dovede za miliardy pořizovat majetky, tak by si mohl pořídit třeba i tohle. (úsměv) Město si však musí vyřešit důležitější věci, než je přestavba Prioru. Ale myslím, že k tomu jednou dojde a bude to mít obrovsky pozitivní dopad na město. Nepovedla se však dokončit realizace víceúčelové haly, ale to jsem také věděl, že se za dvě období nezvládne Je to jeden z těžkých, ale významných úkolů pro nové zastupitelstvo.

A kdybyste se měl za něco za těch osm let naopak pochválit, co by to bylo?
(smích) Vedle integrovaného plánu rozvoje města bych chtěl zmínit strategický plán rozvoje města, který jsem inicioval. Po široké diskusi jak s odborníky, tak s veřejností byl strategický plán napříč všemi politickými stranami přijat a to je velmi důležité. Je stanoven cíl, jakým směrem se bude město vyvíjet. Toho už využíváme a vytváříme integrovaný plán rozvoje území, což je klíčový dokument, který musíme mít, abychom mohli čerpat dotace v novém programovém období Evropské unie.