„O 335 milionů byly navýšeny prostředky k financování poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Částka, která bude ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ještě v letošním roce přidělena pro poskytovatele sociálních služeb Kraji Vysočina, představuje 17,4 milionu korun," uvedla Jitka Svatošová, mluvčí krajského úřadu v Jihlavě.

„Celá částka by měla pokrýt jednak navýšení platů pracovníků v sociálních službách vyplývající z novely nařízení vlády, pomůže také s dalšími provozními výdaji poskytovatelů sociálních služeb, které do konce roku 2014 vzniknou," uvedl vysočinský radní pro oblast sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).

V minulém roce evidoval Krajský úřad Kraje Vysočina v sociálních službách působících na území regionu celkem 3 322,6 úvazku pracovníků.