Společnou aktivitou letošní Noci sokoloven bude vytváření živých obrazů. „Půjde o trochu úsměvnou poctu našim předkům, pro něž bylo vytváření živých obrazů zcela vážnou, důstojnou a prestižní disciplínou. Hlavně před 1. světovou válkou byly součástí každé důležité sokolské akce, na sletech se do nich zapojovaly stovky cvičenců. Uvidíme, jak si stouto disciplínou poradí naše fantazie počátku 21. století,“ řekla hlavní organizátorka Noci sokoloven 2019 Kateřina Pohlová z České obce sokolské.

Přípravy na výstavu v rámci víkendového uměleckého festivalu Nultá generace.
OBRAZEM: Nultá generace začíná v Jihlavě výstavou Nejisté obzory

Do dnešních dnů se zachovalo asi 750 sokoloven, od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím, že se stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů vprůběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.