„Může se stát, že změna spádových obvodů změní zaběhnuté zvyky a děti budou muset podle spádovosti docházet do jiných škol. Nicméně rodiče i nadále mohou hlásit děti do škol, které si sami vyberou, dokud jsou v nich volná místa,“ uvedl Tomáš Koukal, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Úprava vyhlášky se bude sice projednávat až na dubnovém zastupitelstvu města, ale nedá se očekávat, že by nebyla schválena. „Nic jiného nám nezbývá. A protože zápisy do základních škol jsou koncem dubna, tak jsem nechtěl, aby se to veřejnost dozvěděla na poslední chvíli,“ vysvětlil Koukal, proč s informací přišel již nyní.

Změna vychází nejen ze současných plných kapacit škol, radní brali v úvahu také údaje z demografického výzkumu s výhledem nejméně na další tři roky.

„Mohou nastat problémy, kdy starší sourozenec do některé školy chodí a měl by tam chodit i mladší. Snažíme se vycházet vstříc přáním rodičů, ale pokud to nepůjde, mohou rodiče přehlásit do jiné školy i starší dítě,“ doplnil primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

Obvykle však prý nemívají ředitelé problém s přijmutím dítěte z jiného obvodu, pokud to kapacita školy dovoluje. V opačném případě má povinnost přijmout dítě příslušná škola dle obvodu.

Dvacet dětí půjde do jiné základní školy

Změna se bude týkat zejména dětí ze Základní školy Evžena Rošického. Děti z některých domů v okolních ulicích budou nově spadat pod ZŠ T. G. Masaryka nebo pod ZŠ Seifertova. Změní se také rozdělení mezi základními školami Demlova a Havlíčkova. Podle Koukala by se změna měla týkat zhruba dvaceti dětí.

Podrobný seznam všech škol a jejich spádových ulic je na webu města a po schválení zastupitelstvem bude sedmnáctého dubna aktualizován.