Spalovna komunálního odpadu. Toto téma už několik let rozděluje občany v Jihlavě na dva tábory. V pondělí v podvečer se obě skupiny střetly v názorovém diskusním pořadu na toto téma v aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Zhruba sedmdesátka lidí, která se setkání zúčastnila, měla možnost v průběhu pořadu zjistit vše, co je o odpadové politice Jihlavy zajímá. Ne všichni ovšem odcházeli spokojení. „Pořád nejsem rozhodnutá, na jakou stranu se přiklonit. Mrzí mě, že ekologická hnutí nedokážou říct, co do budoucna dělat s odpadem, aby se nemusel spalovat," zamyslela se několik minut po skončení debaty Eva Macourková, jedna z přítomných.

Na druhé straně ji ovšem ani argumenty zastánců nepřesvědčily o tom, že se stavět spalovnu vyplatí. „Když se bude pořádně třídit, tak by přeci nemělo zbýt tolik odpadů, aby se vyplatilo stavět velkou spalovnu," domnívá se Macourková.

Na straně zastánců spalování diskutoval náměstek jihlavského primátora Rudolf Chloupek (ČSSD) a ředitel Energetické agentury Vysočina Zbyněk Bouda. Na druhé straně pomyslné barikády stáli Matěj Man z občanského sdružení Arnika a Ivo Kropáček z Hnutí Duha.

Během dvouhodinové debaty se mezi lidmi i diskutujícími nejednou zvedla vlna vášně. Na čem se ovšem všichni přítomní shodli, byla hierarchie v nakládání s odpady. „Všichni čtyři jsme přednesli, že na prvním místě je pro nás prevence předcházení odpadů a energetické využití a skládkování stojí až na konci řetězce," vyzdvihl společný zájem obou stran náměstek primátora Chloupek.

Ivo Kropáček z Hnutí Duha ovšem kritizoval slabou prevenci a růst produkce komunálního odpadu. „Naším cílem by mělo být dostat se v recyklaci odpadů k padesáti procentům," vypočítal Kropáček. Co ovšem s tím zbytkem?

Zatímco zastánci spalovny vidí v energetickém zpracování odpadů jedno z řešení, odpůrci trochu tápali. Lidé v hledišti dokonce tuto otázku museli položit dvakrát, aby se dočkali odpovědi. „Je to otázka, do které nás všichni tlačí. Je těžké říct, co s tím. Ale pokud dokážeme vytřídit k sedmdesáti procentům, tak zbytek budeme muset uložit na skládku, stejně jako případný odpad ze spalovny," narážel Matěj Man ze sdružení Arnika na fakt, že i ze spalovny bude odpad, který se bude muset složit někam na skládku.

Právě k problematice skládkování se v aule strhla vášnivá diskuse. Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství, který byl v sále přítomný, proti spalovnám dlouhodobě vystupuje. „Česká ani evropská legislativa nezná termín konec skládkování. Navíc evropský parlament přijal usnesení, ve kterém s rokem 2020 přijímají zákaz spalování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů," snažil se vyvrátit jeden z argumentů zastánců spalovny, který hovořil o úplném zákazu skládek kolem roku 2020.

Podle Zbyňka Boudy to ovšem nic nemění na faktu, že za několik let skončí kapacita skládky v Jihlavě-Henčově. „Za sedm let nebudeme mít kam dávat odpad," doplnil Zbyněk Bouda z Energetické agentury Vysočiny.

Jihlavský člen krajské rady Strany zelených Klaus Mike Hübner nebyl spokojený s tím, že podporovatelé nebyli schopni podle něj dostatečně vysvětlit přednosti spalovny a její financování. „Pan Bouda sice prohlásil, že mají investici propočítanou, nevysvětlil však detailně, odkud ohromnou sumu na vybudování spalovny ve výši asi 2,5 až 3,5 miliardy korun chtějí vzít," poznamenal Hübner.

Zbyněk Bouda uvedl, že bude projekt financovaný části z veřejných a z části ze soukromých prostředků. Zařízení bude využívané k výrobě tepla a další distribuci. Navíc jde o stavbu, která je podle něj ekologicky nezávadná. „Nenechme se zastrašovat, ve Vídni mají v centru hned čtyři zařízení a ani jednou tam nenaměřili vyšší obsah toxických látek," poukázal na nezávadnost zařízení Bouda.

Na začátku i na konci dvouhodinové debaty měli přítomní možnost vyjádřit souhlas či nesouhlas se spalovnou. Na začátku stálo proti spalovně 35 procent lidí a na konci jich bylo 49 procent. Ti nerozhodnutí se tak přiklonili na stranu odpůrců. Debata byla prvním dílem série diskusí po českých městech, kterou pořádá Liga lidských práv s Masarykovými debatami.