O možné změně se jednalo poté, co Kraj Vysočina vyjádřil zájem převzít jihlavské SPC. Zástupci města ale nabídku po diskuzi se zástupci hejtmanství odmítli. I přes to, že by změna znamenala finanční úsporu. „Nové prostory by nebyly adekvátní vzhledem k dosavadní praxi. Mohlo by se stát, že by se snížila kvalita služeb,“ řekl radní pro školství Daniel Škarka (Fórum Jihlava) hlavní důvod, proč ke změně nedošlo.

Jihlava se nicméně s Krajem Vysočina domluvila na užší spolupráci v oblasti školských poradenských zařízení na území města Jihlavy a kraje Vysočina. Město nyní vytvoří plán pro rozvoj speciálně pedagogických zařízení, kdy by mohl fungovat přenos dobré praxe. Jednat se bude také o tom, že některé aktivity jihlavského SPC jsou celokrajské.

Škarka chce také řešit současný stav, kdy zaměstnanci v Jihlavě jsou přetížení. „Na jednoho pracovníka je třikrát více uživatelů než je celorepublikový průměr,“ řekl k situaci v Jihlavě Škarka. Větší finanční prostředky a méně klientů na jednoho pracovníka by znamenalo zkvalitnění péče.

SPC je součástí Mateřské školy Demlova a pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. „Jsou to děti s mentálním, tělesným, řečovým, sluchovým a zrakovým postižením, děti se souběžným postižením více vadami a děti s poruchami autistického spektra,“ dodala Aneta Hrdličková z jihlavského magistrátu.

Veterány ve Stonařově.
OBRAZEM: Veterány se na vyjížďce zastavily ve Stonařově