Od nového školního roku budou mít děti s nejrůznějším postižením možnost chodit do běžné základní školy. Umožní jim to novela školského zákona. Ministryně školství Kateřina Valachová přijela včera na téma inkluze dětí se speciálními potřebami debatovat mimo jiné na Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava.

Ředitelka jihlavské speciální školy Zuzana Šimková nadšení ze začleňování postižených dětí nesdílí. Obává se mimo jiné také o existenci speciálního školství. „Legislativa v této záležitosti není průhledná. Neexistuje žádná pojistka, která by nám dávala jistotu, že se speciální školy rušit nebudou," vysvětlila ředitelka Šimková.

Podle ní navštěvuje jihlavskou speciální školu v současné době 69 dětí, dalších 28 žáků chodí na navazující praktickou školu. „Na základní školu chodí 7 žáků s lehkým mentálním postižením, kteří mají zároveň další postižení tělesné, smyslové nebo poruchu autistického spektra. Těch by se měla novela školského zákona bezprostředně nejvíce dotknout tím, že jim bude zrušen jejich vzdělávací program a měli by se učit podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání," uvedla Šimková.

Ostatních 95 procent žáků má střední, těžké a kombinované postižení a jejich vzdělávání na běžné základní škole podle Šimkové není reálné.

Ministryně školství Kateřina Valachová zdůraznila, že novela školského zákona nechce v žádném případě speciální školy bez náhrad rušit. „Neustále se setkávám se stejnými obavami. Proto bych chtěla zdůraznit, že změny, ke kterým dochází, se netýkají dětí se středním a těžkým mentálním postižením," podotkla Valachová. Další výjimku by měly mít také děti, které se potýkají například s poruchami učení v souvislosti se zdravotním postižením.

Ředitelka jihlavské speciální školy Šimková nicméně potvrdila, že novela bude mít dopad zřejmě už nyní před zápisem do školy. „Letos nám k zápisu přijde jedno, možná dvě děti. Je to tedy signál, který mě vede k obavám o naši existenci. Zřizuje nás město a je otázka, zda bude chtít zachovat školu, ve které bude docházet k úbytku žáků," dodala Šimková.

Podle ní má vzdělávání žáků se středním a těžkým mentálním postižením svá specifika a vyjádřila obavu nad podmínkami pro jejich vzdělávání, včetně chybějící speciálně pedagogické kvalifikace učitelů v běžných školách.

Krajská radní pro oblast školství Jana Fialová na toto téma uvedla, že apeluje na rozumnou integraci dětí se speciálními potřebami. „Budu ráda, pokud se děti s postižením budou integrovat do klasické základní školy a bude jim to vyhovovat. Na druhou stranu budu ráda, když dítě s vážnější vadou půjde na speciální školu," uvedla radní Jana Fialová, která chce, aby speciální školy zůstaly zachovány.