„Promítání se uskuteční v úterý 17. dubna od páté hodiny odpolední v sídle Krajského úřadu v Žižkově ulici,“ sdělil tajemník Spolku pro starou Jihlavu Miroslav Marek.

Pro Jihlavu Šlezinger vytvořil sochu Tomáše Garrigue Masaryka, která stála před jihlavským gymnáziem. Představitelé komunistického režimu ji zničili, poblíž původního umístění stojí replika z roku 2011.

Jeho sochy najdeme také v Jemnici, kde se narodil, Třebíči, Hrotovicích a dalších městech. Po vykonstruovaném procesu byl v 50. letech odsouzen k 25 letům žaláře. Zemřel v pracovním táboře na Jáchymovsku na nemoc z ozáření. V roce 2015 byl oceněn in memoriam jako Rytíř české kultury.