Jedná se o budovu s popisným číslem 29, v současné době zde využívá tělocvičnu Dům dětí a mládeže Jihlava, ten se odtud před časem odstěhoval do nově zrekonstruované budovy nedaleko. Vedení města by starou budovu domu dětí chtělo využít jako Spolkový dům. Zastřešoval by tedy všechny neziskové organizace ve městě. Spolkový dům patří mezi dlouhodobé cíle města. Vedení radnice si od domu, který by spolky zastřešoval, slibuje například lepší způsob financování těchto organizací.

„Patřím k těm, kteří si Spolkový dům v Jihlavě velmi přejí, a neskrývám, že jsem jeho velkým zastáncem, Před Vánoci jsem se sešel s minimálně šedesáti představiteli spolků v Jihlavě, jak s kulturními, tak se sportovními, a rozeslali jsme jim dotazník, ve kterém se jich na Spolkový dům dotazujeme," vyjádřil se na zasedání zastupitelstva náměstek primátora pro oblast kultury Milan Kolář (Forum Jihlava).

Kolářovi se do této chvíle vrátilo přibližně dvacet dotazníků. „Z dvaceti jich dvacet uvedlo, že Spolkový dům vítají. A to jako prostor pro výměnu zkušeností, setkávání se a tak dále. není to tak, že si  tady vymýšlíme něco, co není potřeba. Otevřená radnice je podle mě to, že se se spolky bavíme a slyšíme jejich nářky, že nemají pořádné prostory, Spolkový dům by životu v Jihlavě prospěl," dodal Kolář.

Dům na Brněnské ulici vybrala rada města především kvůli tomu, že má tělocvičnu. „Ukázalo se, že jedním z požadavků spolků je tělocvična, v jiném domě vlastněném městem neumíme tělocvičnu nebo větší sál poskytnout. V tuto chvíli si nejsme úplně jisti, v jakém stavu se tento dům nachází, proto bychom studií chtěli zjistit, jak je to se statikou, s rozvody elektřiny a s kanalizací. Pokud bude vše v pořádku, stačí vymalovat, a můžeme činnost Spolkového domu zahájit," řekl primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD) s tím, že pokud bude potřeba rekonstrukce, bude se celou věcí ještě zabývat zastupitelstvo kvůli odklepnutí většího množství peněz na projekt a rekonstrukci.

Spolkový dům by uvítal Jaromír Holický, který se s kamarády schází na partičku stolní hry Scrable v malé klubovně. „Kdyby to bylo opravdu pro všechny, bylo by to super. Určitě bychom toho využili," řekl Holický.

Kromě domu v Brněnské ulici radnice uvažovala, že by se Spolkový dům dal zřídit také na adrese Masarykovo náměstí 18 nebo v domě U Mincovny.