„Už delší dobu ve mně zrála myšlenka pojmenovat vesmírný objekt jménem, které by souviselo s mou rodinou, mými předky nebo krajem, odkud pocházím. Aby to byla trvalá připomínka něčeho zcela unikátního, co si takovou čest zaslouží a co souvisí s naším rodem. Pro mě osobně toto kritérium zcela splňuje Dobré dílo Josefa Floriana. Díky mé celoživotní vášni, astronomii, mému letitému působení v tomto oboru, jsem si mohl tento sen splnit,“ vysvětlil praprasynovec Jan Florian, který pochází z Hladova na Jihlavsku.

Planetka je velká přibližně dva kilometry. Má nepravidelný tvar, obíhá v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem a je původním stavebním materiálem Sluneční soustavy. Její oběžná doba kolem Slunce je necelých čtyři a půl roku. Lze si ji představit jako velký kus skály letící meziplanetární prostorem, velikostně odpovídající zhruba některé z hor Vysokých Tater.

Sedmnáct dní plných koncertů a divadelních představení nabídne festival Prázdniny v Telči.
Dva týdny Prázdnin. Telčský festival zahájí seriálový Gott Ondřej Ruml

Planetku objevila Florianova kolegyně Lenka Kotková Šarounová při mapování blízkozemních planetek, které by nějak mohly ohrozit Zemi. Takových objektů se astronomům podaří nalézt hodně, většinou ale dostanou pouze katalogové číslo. Jejich pojmenovávání je vzácné a schvaluje ho Mezinárodní astronomická unie podle velmi přísných kritérií. Vedle planetek je možné pojmenovat ještě komety, ty nesou jméno svého objevitele.

„Působili jsme tehdy s Lenkou ve stejném oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu akademie věd v Ondřejově. Já jsem pracoval ve skupině fyziky meteorů. Kolegyně mi umožnila pojmenování planetky, kterou objevila. Snažil jsem se, aby k tomu došlo právě letos, v roce stopadesátého výročí narození Josefa Floriana. Díky úspěšnému schvalovacímu řízení se to podařilo. Z planetky známé pod katalogovým číslem IAU 35367 je nyní Dobrédílo,“ řekl k tomu Jan Florian.

A doplnil, že o ocenění významu Josefa Floriana pro českou kulturu touto netradiční formou přemýšlel několik let. První impuls k pojmenování planetky přišel už v roce 2017 na velkém setkání České astronomické společnosti při příležitosti sto let let od jejího založení. Na akci v Karolinu totiž k jeho velkému překvapení v hlavním projevu profesora Jiřího Bičáka zaznělo jméno Josefa Floriana a jeho nakladatelství.

Nová lávka přes zářez budoucího jihovýchodního obchvatu Jihlavy.
Dobrá zpráva pro pěší. Lávka přes budoucí obchvat Jihlavy už stojí

„Vyzdvihl zcela výjimečný počin. Vydání první popularizační knížky o Einsteinově teorii relativity u nás, konkrétně v edici Kurs právě Josefem Florianem ve Staré Říši v roce 1926. Autorem knížky je anglický astrofyzik Sir Arthur Eddington. Musíme si uvědomit, že zvláště pak obecná teorie relativity nebyla tehdy v běžném povědomí veřejnosti téměř známá,“ dodal Jan Florian.

Do ráje se vstupuje dnes

Josef Florian objevil pro českou literaturu řadu zahraničních autorů. Vydával literaturu teologickou, filozofickou, vědeckou i beletrii. Kolem něj se soustředil okruh předních českých autorů. Spisovatel Léon Bloy ovlivnil jeho celý život myšlenkou Do ráje se nevstupuje včera ani zítra, ale dnes. Josef Florian proslul i na svou dobu nekonvenčními názory a způsobem života. Byl známý například tím, že svých dvanáct dětí neposílal do školy. Za to byl odsouzen k pěti dnům vězení, trest ze zdravotních důvodů nevykonal. Sám dříve pracoval jako středoškolský profesor, po neshodách s ředitelem školu opustil. Nebyl spokojený s tehdejšími poměry ve školství, kdy děti z privilegovaných rodin dostávaly lepší známky.

Zdroj: Magdalena Křenková

Jeho dětem se tedy vzdělání dostalo doma. Každý ze sourozenců se rozvinul podle svého nadání a dostal se i dál než mnozí školáci. Děti ale neměly vysvědčení, což mohl být problém. „Můj strýc ho prý zfalšoval, aby se mohl dostat na konzervatoř, na kterou se hlásil. Také my jsme vyrůstali v kulturně, společensky a umělecky inspirativním prostředí. Pamatuji si na případ, kdy se někdo jel podívat na děti od Florianů. Jako na opice. A byli zklamaní, protože opice už dávno popadaly ze stromů a naučily se hrát na klavír, zpívat, počítat a mluvit cizími jazyky,“ připomněla jednu z mnoha historek vnučka Magdalena Křenková, která bydlí v rodném domě Josefa Floriana v centru Staré Říše.

Tam se také v neděli 30. července odehraje křest planetky Dobrédílo. „Pod pamětní deskou se sejdeme ve čtrnáct hodin. Přijede i astronom Jan Florian a další hosté. Na flétnu zahraje Lenka Kozderková Šimková. K vidění bude výstava mých obrazů,“ doplnila další informace Magdalena Křenková.