Několik popadaných větví na hrobech, od kořenů stromů nadzvednuté náhrobky a chodník a pár povalených pomníků. Tak vypadá jeden ze hřbitovů v Dolní Cerekvi.

Za škody mohou převážně lípy velkolisté, které jsou vedeny jako významné krajinné prvky (VKP). Právě proto o jejich prořezávání a kácení rozhodují úředníci z odboru životního prostředí (OŽP) jihlavského magistrátu. Vlastníkem hřbitova je ale městys Dolní Cerekev, a ten také zodpovídá za škody způsobené stromy. Problém se vleče už několik let.

„Poslední větší incident se stal 9. srpna, kdy spadla větev a shodila náhrobek ze švédské žuly. Na OŽP mi řekli, že škodu městys hradit nemusí, protože nehoda byla způsobena vyšší mocí. Přijde mi to ale vzhledem k pronajímateli hrobu nemorální," uvedl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Jirsa. Přibližně dvacet tisíc za opravu náhrobku je proto městys rozhodnut zaplatit.

Až k zákonu

Nejedná se o první ani poslední podobný případ. Mezi VKP jsou kromě stromů na horním i dolním hřbitově zahrnuty i stromy kolem kostela. Tam v červenci spadla větev na projíždějící tranzit a prorazila jeho čelní sklo. „Řidiči se díky jeho řidičským schopnostem nic nestalo, ale to se příště nemusí poštěstit. Nebudu přeci čekat, až se přihodí něco závažného, abych situaci začal řešit," řekl Jirsa.

Starosta chce proto usilovat o novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten úřadům umožňuje vyhlásit stromy na soukromém pozemku za významný krajinný prvek a rozhodovat tak o nakládání s nimi. „Pokud o stromech rozhodují úředníci, nechceme jako městys za ně nést fyzickou odpovědnost. Budu se proto snažit, aby se změnil zákon o vyhlašování významných krajinných prvků,"uvedl Jirsa.

OŽP jihlavského magistrátu ale vidí situaci zcela jinak. „Větev, která v srpnu povalila zmiňovaný náhrobek, spadla za bouřky a měla v průměru asi sedm centimetrů, což není moc. Povalený náhrobek nebyl upevněný," vyjádřila se vedoucí OŽP Katarína Ruschková a dodala, že větev spadla ze zcela zdravé lípy. „Takový případ se stává například v Jihlavě běžně. Kdybychom měli pokácet všechny stromy v okolí proto, že z nich za bouřky padají větve, nemáme tu žádné," doplnila.

Kromě toho OŽP stromy v Dolní Cerekvi na své náklady pravidelně kontroluje a ošetřuje. „Tamní stromy kontrolujeme více než kterékoliv jiné. Kromě ošetřování stromů provádíme i tahové zkoušky, abychom zjistili stabilitu stromu," objasnila Ruschková. Ta také zdůraznila, že městys s nimi o změnách a úpravách na hřbitově nekomunikuje. „V roce 2011 kraj odsouhlasil na základě žádosti městyse pokácení dvaceti tří stromů na tamním dolním hřbitově. Místo nich mělo být vysázeno devět nových lip, a to do konce roku 2013. K výsadbě ale stále nedošlo," zmínila Ruschková.

Prohřešku si je městys vědom. „Chceme tu vysázet lípy rancho, které jsou mnohem menší než lípy velkolisté. Na místech, kde mají být, jsou ale stále náhrobky, a proto nejprve musíme projednat jejich zrušení s majiteli. Na stromy nejprve musíme udělat místo," vysvětlil Jirsa.

Vyřazení z evidence

OŽP nabízel v roce 2013 také odborné ošetření stromů kolem kostela. Ty jsou ale na církevním pozemku. „Místní farář odborné ošetření stromů odmítl. Zřejmě proto, že se domnívá, že kdybychom stromy ošetřili, nebude je možné vyjmout z významných krajinným prvků. To je ale nesmysl," zmínila Ruschková.

Dle jejího názoru Dolní Cerekev nevyvíjí žádnou aktivitu ohledně VKP, ani nereaguje na podněty „Od roku 2011 městys nepodal žádný podnět týkající se místních stromů. Nikdy ani nezažádal o vyjmutí stromů z evidence," uvedla Ruschková. Nakonec ještě dodala, že stromy mohou být z VKP vyřazeny v případě veřejného zájmu. Sama se ale domnívá, že v tomto případě zmíněná podmínka splněna není.

Předložení žádosti o vyjmutí stromů z registru VKP bude městys projednávat na čtvrtečním zasedání zastupitelstva. Jirsa se ale nad pojmem veřejný zájem pozastavuje. „Co to vlastně znamená, veřejný zájem? Nikdo z místních není proti přírodě. Chceme tady stromy, ale nechceme, aby ničily náš majetek a ohrožovaly nás. Máme vytvořený nový plán na výsadbu zeleně a chceme podle něj postupovat," uzavřel případ starosta.

Ivana Holzbauerová