Jde o sponzorský dar od Blanky Dvorníkové, majitelky prostor v přízemí domu, které byly dříve využívány ke komerčním účelům. Ta je nadačnímu fondu poskytla na dobu neurčitou bezúplatně. Od nového roku bude mít kancelář otevírací hodiny a bude místem nejen obchodních setkání, ale bude zde například i dětský koutek.

„Chceme zde dělat i přednášky pro rodiny a kancelář maximálně využít pro setkávání," uvedla ředitelka Nadačního fondu Šťastná hvězda Alena Skovajsová (na snímku). Fond do této doby sídlil v Dlouhé Brtnici, posun do krajského města vidí ředitelka jako důležitý pro další směřování nadace.