Za 48 milionů by se mělo v celém kraji vyměnit téměř dva a půl tisíce kotlů. „Výše podpor zůstává stejná jako v druhé výzvě. Nejvýše stojí tepelné čerpadlo a automatický kotel na biomasu,“ připomněl náměstek hejtmana Pavel Pacal (STAN). „I jeden kotel dokáže udělat velkou změnu,“ dodal Kříž.

Zájem by mohl vzbudit i fakt, že od září 2022 nebude možné provozovat kotle první a druhé emisní třídy na tuhá paliva. Takové kotle nedostanou „kulaté razítko“ při revizi a majiteli se můžou prodražit. „Pokud vlastník nesplní svoji povinnost, hrozí mu po září 2022 pokuta padesát tisíc,“ vysvětlil Kříž.

Hejtmanství bude pořádat semináře pro veřejnost, na úřad se kromě toho může kdokoliv obrátit také s dotazem týkajícím se vyplnění formuláře. „Největší chybou je, pokud žadatel nepodepíše žádost,“ uvedla Iveta Fryšová z krajského úřadu. Důležitý je doklad o likvidaci předchozího kotle. Pokud ho majitel má, může žádat o dotaci zpětně, dostane ji tedy na již vyměněný zdroj tepla.

Příjem žádostí by měl být zahájen ve středu 23. října a bude možné je podávat klasickou písemnou i elektronickou formou. „Není důvod tady čekat první den ve frontách. Dle zkušeností z druhého kola bylo žádosti možné podat do jedenácti měsíců od prvního termínu,“ zdůraznil Kříž a dodal: „Náš předpoklad je, že budou uspokojeni všichni potenciální žadatelé.“