K situaci se vyjádřil náměstek primátorky pro rozvoj města Petr Laštovička (ODS). „Doposud to nevypadá, že by byla cyklostezka hotová ani že by se k dokončení blížila. Zhotovitel už brzy na jaře avizoval, že některé stavební objekty v daném termínu nestihne a sdělil několik důvodů, které jsou nyní součástí sporu,“ řekl.

O důvodech pak Deník informovala Zuzana Krajčiová z Apline Bau. „Realizace díla se prodlužuje v zásadě ze tří důvodů, z nichž ani jeden neleží na straně zhotovitele,“ řekla úvodem a pokračovala: „V první řadě se jedná o zcela nezvládnutou projekční přípravu této jinak vcelku jednoduché stavby. K tomuto problému se bohužel přidružovala neochota uznat existenci mnoha vad projektu ze strany technického dozoru investora. A konečně posledním faktorem majícím negativní vliv na průběh stavebních prací byl nedostatek součinnosti ze strany samotného investora.“

Radnice kontruje tvrzením, že stavbu provází problémy od samého začátku. Zhotovitel údajně nastoupil na stavbu o tři měsíce později, se zpožděním složil i nezbytné bankovní záruky. „V prosinci mu byla uložena další pokuta za nesplnění dokončení některých milníků stavby,“ vypočítával náměstek. Na jaře pak došlo k dalšímu zpoždění na přeložkách inženýrských sítí a poté začal zhotovitel napadat kvalitu projektové dokumentace.

Laštovička je ochotný uznat některé chyby. Například že do plánované cyklistiky částečně zasahuje těleso hráze rybníka. „Ale že by tam byly tak rozsáhlé vady, které by znemožnily pracovat na jiných místech, ty tam nejsou,“ dodal. Podle něj by měla být firma Alpine Bau schopná odhalit rozsáhlé vady projektové dokumentace ještě dříve, než stavbu převezme.

Radnice se musí postarat také o to, aby nebylo ohroženo čerpání dotace. Ta je ve výši čtyřiapadesát milionů. Zároveň je nutný citlivý postup, aby nebyla ohrožena solventnost dodavatelské firmy vůči subdodavatelům, kteří jsou většinou z regionu. „Po dlouhém jednání rada města schválila prodloužení termínu dokončení u některých stavebních objektů do konce srpna, ale zhotovitel tento dodatek odmítl podepsat,“ řekl Laštovička.

„Investor opět jednostranně stanovil závazný termín dokončení díla za situace, kdy zhotoviteli již řadu měsíců nebyl schopen poskytnout základní součinnost nezbytnou k dokončení díla,“ podotkla Krajčiová. Alpine Bau si údajně až od pátku 14. června může udělat reálnou představu, kdy bude cyklostezka dokončena. Až ten den obdržela pokyn k čerpání vody z rybníka, nezbytný pro dokončení trasy.

Firma Alpine Bau, která na stavbě spolurpacuje s firmou Porr nadále deklaruje, že je připravena dílo řádně dokončit. I přesto, že si město chce účtovat sankce ve výši dvě desetiny procenta z celkové ceny projektu denně, tedy 120 tisíc den co den. „Chování investora včetně pokusu o naši neoprávněnou penalizaci v průběhu provádění díla nám však situaci neusnadňuje,“ zmínila Krajčiová. Soud bude prý nevyhnutelný až v případě, kdy město nezaplatí za provedené práce sjednanou cenu. „Lze tedy říci, že v tuto chvíli je další vývoj situace v rukou investora,“ uzavřela.

Cyklostezka bude po dokončení využívána zejména lidmi pracujícími v průmyslové zóně na Pávově, zároveň ale bude sloužit jako spojnice do oblíbených míst trávení volného času. Součástí stavby je také takzvaný tubosider, tedy podjezd, který vede pod Sokolovskou ulicí, a osmasedmdesát metrů dlouhá lávka, která cyklostezku navede na Pávovský most.