S dosavadním průběhem stavby za osm set milionů jsou spokojeni také na hejtmanství. „Hotová je k dnešnímu dni zhruba čtvrtina prací. Po celé délce díla je viditelná vysoká rozpracovanost, čemuž odpovídá i vysoká zaměstnanost na stavbě, kde se průběžně pohybuje kolem dvou set až dvě stě padesáti pracovníků,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Dělníci jsou aktuálně dokonce v předstihu několika dní. Plánuje se, že by se po obchvatu mohlo začít jezdit za rok na podzim.