Předchozí
1 z 5
Další

Výcvikový areál Ministerstva vnitra u Třeště

Stavba je tvořena komplexem staveb vybudovaných v bývalém vojenském prostoru (původně raketová základna Pouště) v lesích nedaleko Třeště – v areálu Pouště. Ve výcvikovém areálu se nachází dva halové objekty, dva monolitické objekty pro výcvik taktických zásahů, výcvikové objekty, které jsou tvořeny kontejnery, vlakové nádraží, silniční polygon se skrápěním a kluznou plochou a terénní polygon se 30 terénními překážkami. Veškeré objekty slouží k výcviku bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.

Uzavřený areál je coby oplocený celek umístěn v lese a tvoří jej soubor různě konstrukčně řešených objektů s ohledem na jejich využití. Jednotlivé objekty byly jsou propojeny zbudovanými komunikacemi. Do vytvořeného areálu byla začleněna jedna stávající budova. Objekty SO11 a SO12 jsou pravoúhlé halové objekty s plochou střechou a opláštěním ze sendvičových panelů. Objekt SO13 je monolitická budova čtyřpatrovou a dvoupatrovou částí spojenou krčkem. Objekt SO14 je otevřená železobetonová monolitická konstrukce pro výcvik s výbušninami. Objekt SO15 je tvořen z kontejnerů – stavebních buněk s pestrou škálou barev. Objekt SO17 je vlakové nádraží a dále se zde nachází silniční a terénní polygon provedený zemními úpravami.

Multifunkční objekt Bohuslavice

Víceúčelová stavba je umístěna v areálu Hospodářského dvora v Bohuslavicích na Vysočině a svým charakterem doplňuje stávající areál. Dvůr s vlastní atmosférou je určený nejen pro odpočinkovou, ale i aktivní dovolenou pro rodiny. Je zde mini ZOO i dětské hřiště pro nejmenší a pro všechny možnost jízdy na koni či další aktivity. V areálu je stylová restaurace, hotel, pěstitelská pálenice a další stavby určené pro firemní i společenské akce, jako jsou svatby, oslavy, firemní školení apod. Tento multifunkční objekt významně doplňuje a rozšiřuje možnosti areálu o pořádání větších kulturních, společenských a firemních akcí. Víceúčelová budova Áčko je unikátní nejen multifunkčností či velkou kapacitou, ale především vzhledem, vnitřní stylovou atmosférou a interiérovým i technickým řešením. Stavba se stala dominantou areálu i celého okolí.

Objekt půdorysně tvoří dva vzájemně propojené obdélníky. Obě části jsou přízemní, nepodsklepené a jsou zastřešené sedlovými střechami s pálenou krytinou (bobrovkou). Menší původní hospodářský objekt, který byl zrekonstruován a slouží jako zázemí objektu, má jednoduchý obdélníkový tvar s většími otvory na JZ straně. Původní stěny jsou obloženy dřevěnými odřezky fošen (krajinami). Druhá rozměrově větší obdélníková část objektu je provedena jako přístavba k původní hospodářské stavbě.

V této navazující části budovy je vlastní multifunkční sál v atypickém prostoru, který je tvořen dřevěným krovem z nehraněného řeziva, a to z broušených stromů větších průměrů spojených do tvaru písmene „A“. Tato konstrukce je osazena na nízkých nadezdívkách, takže vnitřní prostor je tvořen v průřezu téměř trojúhelníkovým tvarem. Tento masivní krov je pohledový a je zaklopený dřevěnými hoblovanými fošnami. Oba štíty jednoduché sedlové střechy jsou prosklené a při JZ štítu je instalované podium. Do střechy jsou vsazeny čtyři sedlové vikýře.

Obnova fasád domů Muzea Vysočiny Jihlava

Dva památkově chráněné měšťanské domy, ve kterých sídlí Muzeum Vysočiny Jihlava, jsou součástí panoramatu jihlavského Masarykova náměstí a plynule navazují na uliční čáru ulice Benešova. Oba domy s dochovaným gotickým jádrem byly postupem času přestavovány podle přicházejících stavebních a slohových trendů.

Stavební úpravy 2. poloviny 20. století se na jejich vzhledu podepsaly utilitárními zásahy. Obnova navrátila objektům klasicistní plášť s bohatou štukovou výzdobou a okny v líci fasády, který dokládá dochovaná ikonografie. Významná proměna parteru spočívá v otevření původních vstupních otvorů a výlohy z náměstí a rekonstrukce dřevěného předsazeného výkladce. Součástí muzejního průčelí jsou také nově řešené popisy, tabule a nutná technická zařízení.

Silnice Stáj – Zhoř

Silnice mezi obcemi Stáj a Zhoř se nachází severovýchodně od krajské Jihlavy. Je součástí hlavního, velmi frekventovaného, tahu směrem na Žďár nad Sázavou a tvoří tak páteřní silniční síť Kraje Vysočina. Její technický stav a šířkové uspořádání bylo před rekonstrukcí v nevyhovujícím stavu. Stavba navázala na dokončený obchvat obce Jamné. Kraj plánuje v tomto úseku pokračovat opravou od Stáje až na hranici okresu Jihlava/Žďár nad Sázavou, na kterou už má připravenou projektovou dokumentaci.

Rekonstruovaný úsek začíná na silnici Jihlava – Žďár nad Sázavou za obcí Jamné, v místě napojení obchvatu Jamného na silnici II/353 a končí v kilometru 4,510 před lesem mezi Zhoří a Stájí. Nová komunikace kopíruje trasu původní silnice II/353 včetně průjezdu obcí Zhoř. Silnice vede převážně zemědělsky obdělávanou krajinou s převahou polí a zvlněným terénem s převýšením přibližně 58 metrů. Díky provedené sanaci terénu, pro kterou byl z části využit materiál vytěžený při hloubení zářezu za Zhoří, silnice nemá tak prudké klesání. V tomto místě stavbaři přibližně o sto metrů přestěhovat malou kapličku. Modernizace zahrnovala vysazení desítek nových stromů, jeřábů, javorů a dalších druhů vhodných do extrémnějších povětrnostních podmínek Vysočiny.

Státní zámek Telč – Růže Vysočiny

Státní zámek Telč, klenot moravské renesanční architektury a od roku 1992 památka světového dědictví UNESCO, si zachoval neporušenou podobu jako jeden z mála až do dnešních dnů. O architektonickou přestavbu středověkého hradu na renesanční sídlo se v 16. století zasloužil vzdělaný velmož Zachariáš z Hradce. Stavební úpravy probíhaly ve dvou fázích za účasti italských mistrů. Zámecký areál, těsně sousedící s městským kostelem sv. Jakuba, tvoří intaktní urbanistický celek s historickým jádrem města, na které přímo navazuje v severozápadní části náměstí.

Rozsáhlý zámecký areál, obklopený přírodně krajinářským parkem s vodní plochou Ulického rybníka, tvoří složitý soubor budov a křídel se třemi uzavřenými nádvořími a francouzskou zahradou ohraničenou dvěma arkádovými křídly.