„Předpoklad je takový, že začátkem měsíce května bychom tu opravu zahájili a ukončili v dubnu 2019," řekl Norbert Dostál z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, jež památku spravuje.

OPRAVU PLÁNUJÍ LÉTA

Projekt na opravu střechy kostela byl zpracován před více než deseti lety. Zahájení prací v hodnotě 26,8 milionu korun umožní letošní příslib dotace z evropského programu IROP. Po dokončení oprav se do krovu kostela bude moci s průvodcem podívat i veřejnost. Teď prohlídky nejsou možné z bezpečnostních důvodů. „Ten krov je jedinečný, je na něm vidět skvělá tesařská práce," řekl Dostál. Do hřebene krov měří 21 metrů. „To si připadáte, že jste v ráhnoví lodi," uvedl.

Střecha kostela zvenku vypadá v pořádku, ale jiná je podle Dostála situace při pohledu do jejího krovu. Vítr tam zafukuje sníh i déšť, dřevo je v některých místech poškozeno hnilobou. Mezi věžemi jsou kvůli pozdější přestavbě problémy se statikou a je tam potřeba krov posílit. Poškozené dřevěné části tesaři vymění tak, aby bylo zachováno co nejvíce z původních ručně tesaných trámů. Dostál podotkl, že v minulosti byla řada oprav krovu provedena neodborně, i pomocí oceli. „Nové prvky budou spojované takzvanými celodřevěnými spoji, bez použití kovu. Je to tesařsky velice náročné," uvedl.

Krytina se na střeše kostela měnila vícekrát. Nynější pálené tašky s glazováním jsou z roku 1904. Nahrazeny budou novými glazovanými taškami, které budou opět uspořádány do vzorů, takže se vzhled střechy prakticky nezmění.

Zahájení stavby chrámu spadá do doby po vzniku královského horního města Jihlavy. V roce 1257 byl gotický kostel vysvěcen. Zasvěcen byl svatému Jakubovi, patronu horníků. Při velkém požáru města v roce 1523 kostel vyhořel, jeho opravy trvaly 40 let. Národní kulturní památkou byl vyhlášen v roce 2008.