Denní stacionář se podařilo zřídit po několikaleté snaze. Celý záměr se však posunul až s pronájmem celé budovy bývalého ředitelství Správy městských lesů v Jihlavě – Lesnově. Šest až osm dětí může využít intenzivnější působení, než nabízela poradenská péče. Ambulantní služby zaměřené na jihlavské rodiny a dětí, které mají problémy se zvládáním běžného fungování ve škole, či přímo v rodině, lze využívat i nadále.

„Činnost denního stacionáře má své obrovské výhody. Je možno vůči dítěti výchovně a terapeuticky velmi intenzivně působit po delší dobu zhruba dvou měsíců a přitom nedojde k narušení vazeb na rodinu,“ uvedl ředitel Radek Vovsík.

Petr Píša.
Mám rád, když mají místa a události svoje symboly, říká Petr Píša

Děti dochází do stacionáře každý všední den ráno a odpoledne se vrací zpět do rodiny. Přitom zůstávají žáky základních škol, které jim zpracují na několik týdnů individuální učební plán. „Služba denního stacionáře je zaměřena na místní klientelu a je jediná svého druhu v celém Kraji Vysočina,“ dodal Vovsík.

Vedle ambulantní formy a denního stacionáře bude SVP od září 2020 poskytovat také pobytový charakter služby, kterou by mohly využívat i rodiny s dětmi z větší vzdálenosti. Dle ředitele je o služby střediska ohromný zájem.