Ty poté byly uloženy na kompostárnu v Henčově u Jihlavy. Na jaře proběhne jejich štěpkování a budou použity jako základ do nového kompostu.

První neoficiální svoz stromků proběhl ve středu 8. ledna večer. Po Jihlavě jezdila dvě nákladní kontejnerová vozidla. Pracovníci Služeb města Jihlavy (SMJ) ručně naházeli do kontejnerů 1,5 tuny použitých stromků. Druhý mimořádný svoz byl v sobotu 11. ledna. Zhruba za pět hodin se podařilo shromáždit 3,58 tuny stromků.

Celkem tedy bylo během třech mimořádných svozů sebráno z ulic města 14,26 tuny stromečků. Naproti tomu v roce 2013 skončilo na kompostárně v Henčově u Jihlavy 19 tun použitých vánočních stromků z Jihlavy.

„Přesto prosíme občany, aby nadále odstrojené stromky dávali ke kontejnerovým stáním na odpad. Pracovníci SMJ je budou nadále svážet, ale už dohromady s komunálním odpadem," řekl mluvčí SMJ Martin Málek.

ZUZANA MUSILOVÁ