To jsou místa, kde v zimě za vegetačního klidu nechá radnice pokácet či prořezat řadu stromů.

„Stromy ke kácení se vybírají na základě vlastních šetření úřadu, na základě výstupů z inventarizace zeleně a na základě podnětů veřejnosti, případně se kácejí stromy, které jsou v kolizi se stavbou nebo rekonstrukcí," vysvětlila výběr Martina Brandová z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.

Radnice upozorňuje, že město, stejně jako každý vlastník stromu, musí mít podle zákona vyřízené povolení ke kácení dřevin od orgánu ochrany přírody u stromů s obvodem větším než osmdesát centimetrů ve výšce 130 centimetrů.

Stromy půdou k zemi i v okrajových částech Jihlavy, a to v Henčově, Herolticích, Heleníně, Antonínově Dole, v Pávově, Popicích i ve Vysoké.

IVANA HOLZBAUEROVÁ