Exkurze je tradiční součástí výukového plánu ve druhém ročníku denního studia oboru sociální práce a od letošního školního roku i na oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti mají v jejím rámci možnost ověřit si získané znalosti především ze sociální politiky a metod sociální práce, ve kterých se věnují sociální práci s vybranými skupinami osob, z druhého oboru především z pedagogiky a jednotlivých metodik – např. pohybové, hudební a dramatické. Do programu stáže jsou zařazeny návštěvy v organizacích, které většinou nabízejí služby, jako jediné v České republice.

Studenti oboru sociální práce navštívili organizace Rozkoš bez rizika, Palatu – Domov pro zrakově postižené, Linku bezpečí, Loď Hermes, Klokánek, Mezigenerační centrum a Středisko NRP. „Nejvíce mě oslovila prezentace v Mezigeneračním centru, které svoji činnost zahájilo na podzim roku 2014, především praktická aktivita, do které jsme se s dětmi z mateřské školy a seniory z denního centra, mohli zapojit," uvedla Adéla Novotná, studentka druhého ročníku, oboru sociální práce.

Studentky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika navštívily zařízení pro děti – cizince (diagnostický ústav pro cizince), Waldorfskou mateřskou školu, Maxíkovu jazykovou školu a jesle (zařízení s rozšířenou výukou anglického jazyka). Dále potom SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené a stejně, jako studenti oboru sociální práce, Linku bezpečí, Klokánek a Mezigenerační centrum. „Nejvíce mě zaujala návštěva ve Waldorfské mateřské škole, kde nám byla představena nejen její činnost, ale připraveny pro nás praktické aktivity – např. práce s včelím voskem," uvedla Markéta Strnadová, studentka druhého ročníku oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

Neviditelná výstava i show Jana Krause

Součástí doprovodného programu byla možnost návštěvy několika akcí. Šlo o neviditelnou výstavu, expozici Titanic nebo představení Show Jana Krause a Partičky. Dále bylo možné prohlédnout si Prahu s průvodcem, který nemá domov. „Z doprovodného programu mě zaujala nejvíce návštěva Neviditelné výstavy, především možnost vyzkoušet si na ní pocity osob s vadou zraku pro mě byla velkou zkušeností," doplnila studentka Adéla Novotná.

Exkurze do vybraných organizací v Praze je součástí praxe, která tvoří 30 % výukového plánu na Soukromé vyšší odborné škole sociální, o.p.s. Jihlava a je zařazena do všech třech ročníků studia. Prezentace navštívených organizací a doprovodného programu stáže v Praze, bude součástí programu Odpoledne otevřených dveří, které se na škole připravuje na čtvrtek 
5. května 2016 od 14.00 do 16.30 hodin. Na jeho přípravě se velkou měrou podílí i studenti školy.

Andrea Šeredová, SVOŠS