Slavnostní zápis se bude konat v úterý 17. října a dobrovolně se ho zúčastní studenti prvních ročníků vysoké školy.

„Slavnostnímu aktu je přítomen také rektor školy, prorektoři i zástupci Kraje Vysočina a města Jihlava,“ přiblížil akademický obřad tiskový mluvčí Vysoké školy polytechnické Jihlava Tomáš Obruba.

Na zápisu nebudou chybět ani symboly školy. „Při tomto obřadu jsou akademičtí pracovníci oděni v talárech a používají se během něj insignie školy – rektorský řetěz, žezlo a prorektorské řetězy,“ dodal Obruba.

V letošním roce na obory jihlavské vysoké školy nastoupilo přibližně 1 200 studentů, a to na prezentační i kombinované formy studia. Úspěšnost přijetí se na bakalářském studiu pohybovala mezi 77 a 96 procenty dle jednotlivých oborů.

Zájemci o technické a ekonomické obory byly letos přijati bez přijímacích zkoušek.