Proběhly celkem tři prohlídky. První prohlídka, zaměřená na rodiny s dětmi, se konala dopoledne, průvodci byli studenti VŠPJ. Děti dostaly na začátku trasy hrací karty a na základě získaných informací je vyplňovaly. V závěru prohlídky byly děti za správné odpovědi odměněny drobnými dárky.

Zbylé prohlídky vedli akademičtí pracovníci VŠPJ z Katedry cestovního ruchu. Součástí první odpolední prohlídky byla návštěva podzemí a při druhé prohlídce navštívili účastníci Jihlavské kolektory. Přibližně v osmnáct hodin se průvodci rozloučili s posledními účastníky komentovaných prohlídek v budově VŠPJ.

Tomáš Obruba