„Provádění na zámku je dobrovolná aktivita ke konci školního roku, se kterou musí předem souhlasit rodiče,“ vysvětlil ředitel Základní školy Telč Masarykova Karel Navrátil. O historii zámku se učí všichni deváťáci v rámci hodin dějepisu. Na základě nich potom vznikne dobrovolná skupina, která se připravuje na průvodcovství nad rámec školní výuky.

Deváťáci provádí veřejnost především na trase A. Ta vede renesančními sály a trvá padesát minut. „Pokud by žáci něco zapomněli říct, tak je doplní zkušený průvodce, který je vždy doprovází. Návštěvníci zámku tak nemusí mít strach, že by byli o něco ochuzeni,“ uvedl kastelán zámku Bohumil Norek. Dle jeho slov se jedná o tradici starou více než třicet let. „Mladé průvodce často chválí důchodci, asi rádi naslouchají dětem,“ prozradil Norek. Každý rok se do příprav zapojí zhruba dvacet žáků z této školy. Zámkem ale ve finále provádí asi polovina dětí. „Někteří přirozeně odpadnou. Jiným se ale tato zkušenost zalíbí natolik, že se k nám vracejí na brigádu v průběhu jejich dalšího studia. Nemáme tedy problém s průvodci během sezony,“ dodal Norek. V sezoně na zámku provádí pět brigádníků a čtyři stálí pracovníci.


Zámkem návštěvníky provádí také osmáci a deváťáci z telčské základní školy v ulici Hradecká. Letošní školní rok ale žáci neměli na výběr volitelný předmět Mladý historik, který je na průvodcovství připravuje. Tento předmět totiž není každoroční pravidelností. Žáci chtěli jiné volitelné předměty. „Reagujeme na požadavky žáků. Letos si například mohli v rámci volitelných předmětů vybrat z hodin finanční gramotnosti, multimédií či konverzace v anglickém jazyce,“ zdůvodnil zástupce ředitelky základní školy v ulici Hradecká Libor Sova.

Na nedalekém hradě Roštejně provádí o něco starší studenti. „Mimo sezonu se většinou jedná o studenty z cestovního ruchu,“ uvedla kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková s tím, že tu už aktuálně jednoho studenta mají. Ten zde bude až do konce června. Na praxi zde studenti zůstávají v rozmezí až několika týdnů až měsíce. Většinou jsou to studenti škol z Jihlavska. „Navázali jsme spolupráci i se školou z Bystřice nad Pernštejnem. Těmto žákům nabízíme ubytování, aby nemuseli denně dojíždět takovou dálku,“ dodala Rozinková. Přes sezonu se na Roštejně střídá dvanáct průvodců z řad studentů a dalších zájemců, kteří tu jsou na brigádě. Návštěvníky provádí ve dvojici.