„Vybrali jsme prázdný dům mimo historické centrum, který je aktuálně v neobyvatelném stavu. Radnice řeší, co s ním dál. Studentské týmy se v průběhu jednoho týdne zaměří na historický, urbanistický i společenský kontext budovy. Navrhnou, jak by se objekt mohl revitalizovat a pro jaký účel by bylo vhodné ho využít,“ řekl Jaroslav Makovec, ředitel Univerzitního centra Telč, kde má workshop zázemí.

Vedle terénní práce studenty čekají také přednášky a další aktivity. Zimní workshop završí v pátek 14. února odpoledne veřejné prezentace návrhů jednotlivých týmů, které se uskuteční v prostorách UCT. Přijít může každý, koho zmíněné téma zajímá. V minulosti se studenti zabývali například budovou bývalé synagogy, kde je nyní galerie, nebo bývalou jezuitskou zahradou. Vždy se vybírají místa, která jsou zajímavá, ale z nejrůznějších důvodů prozatím nemají žádné velké využití. A hledá se pro ně to nejlepší řešení v rámci podmínek města UNESCO.

Rodinný zookoutek v Nové Říši.
Děti se budou starat o zvířátka

ScolaTelcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí. Do Telče přijíždějí zástupci Masarykovy univerzity v Brně, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.