Od nového školního roku 2014/2015 mají v Jihlavě budoucí středoškoláci možnost vybrat si dvě nové specializace.

Jde o nový vzdělávací program mechanik seřizovač se zaměřením na zpracování plastů. Noví specialisté na zpracování umělých hmot se budou připravovat na nově vzniklé Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava.

„Rozšíření zaměření oboru je reakcí na požadavky konkrétních strojírenských firem na Vysočině, které se zpracováním plastů zabývají. Aktivně se na plánech výuky a praxe podílely společnosti Automotive Lighting, s.r.o., SWOBODA CZ, s.r.o., Fraenkische CZ, s.r.o., Mann+Hummel CZ, s.r.o. Ty jsou každoročně schopny dát stabilní a odbornou práci desítkám mladých lidí," uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová s tím, že Kraj Vysočina patří v České republice k prvním regionům, které připravují podobně zaměřený obor na základě požadavku trhu práce.

V rámci prakticky orientovaného maturitního oboru mechanik seřizovač nabídne konkrétně nová sloučená technická škola zřizovaná Krajem Vysočina dvě nové studijní specializace, a to seřizovač strojů pro zpracování plastů a nástrojař pro technologie zpracování plastů.

Samostatný studijní obor seřizování strojů používaných při výrobě plastových výrobků v Kraji Vysočina neexistuje, proto je těchto specialistů na trhu práce velký nedostatek, a firmy o ně projevují značný zájem.

Do náplně odborných předmětů škola promítla požadavky firem vyplývající z potřeb praxe. „Firmy jsou připraveny vést značnou část praktické odborné výuky na svých pracovištích, tak, aby jejich budoucí zaměstnanci přicházeli co nejčastěji do kontaktu s reálnou podobou budoucí práce," uvedla Jana Fialová. Více informací mohou budoucí studenti a jejich rodiče, stejně jako i kariéroví poradci, získat ve dnech otevřených dveří na Střední průmyslové škole Jihlava 19. února 2014.

Kraj Vysočina už v minulosti na základě spolupráce s energetickou společností ČEZ zavedl velice úspěšný vzdělávací program energetika, který se vyučuje na Střední průmyslové škole Třebíč. Škola obor otevřela v roce 2009. Její absolventi nacházejí uplatnění v elektrárnách nebo jako operátoři rozvodů elektrické energie. Řada z nich pokračuje ve studiu na technických vysokých školách.