Novinka je reakcí na silnou poptávku ze strany průmyslu. „Na Vysočině působí řada velkých i menších firem, orientovaných na zpracovatelský průmysl a strojírenství. Regionální trh práce dlouhodobě vykazuje nedostatek technicky vzdělaných odborníků. Navíc dosud chybějící možnost vysokoškolského studia v této oblasti vzdělávání v Kraji Vysočina vedla k odlivu mladých lidí, kteří museli odcházet studovat strojírenství mimo kraj do metropolí a po ukončení studií tam často také našli profesní uplatnění,“ uvedla prorektorka pro strategii a vnější vztahy Alena Štěrbová.

Absolvent získá znalosti a dovednosti z oblasti konstrukce strojů a zařízení, mechaniky tuhých a poddajných těles, nauky o materiálech, výrobní technologie a základů automatizace a řízení. Nebude chybět ani výuka cizího jazyka a zařazení předmětů rozvíjejících ekonomicko-manažerské kompetence a soft-skills v oblastech ekonomiky výroby v oblastech ekonomiky výroby, řízení jakosti, logistice, v oblasti komunikace a prezentace a v neposlední řadě i projektového řízení a práce v týmu.

Lučanka má své první CD a Jaroslav Hájek dvaapadesátou písničku pro města a obce v Česku.
Lučanka má své první CD. Jmenuje se Pozdrav z Luk