Město a stavební firma se kvůli tomu dostaly do sporu a vše končí až u soudu. Tento týden navíc dělníci nastoupí i v tělocvičně školy. Když se uzavření tělocvičny plánovalo, počítalo se s tím, že rekonstrukce na sebe plynule navážou a hodiny tělocviku se budou odehrávat venku na nově upraveném sportovišti.

Rekonstrukce tělocvičny podle ředitele školy Stanislava Máci už odložit nejde, je už vysoutěžená firma a ta musí se vším začít. „Situace nám přináší velké problémy, musíme hodně improvizovat. Studenti teď chodí cvičit do haly základní školy, do zámeckého parku a Lipek anebo na městská sportoviště, která jsou ale od školy daleko. Moc mi vadí, jak to dopadlo. Nejvíce to odnášejí studenti a sport. Jsem zvědavý, kdy se podaří venkovní sportovní areál zprovoznit, když to řeší soud. Do konce tohoto školního roku to už nebude,“ zlobil se ředitel Stanislav Máca.

Sportoviště za zhruba dvacet milionů korun, kde je například fotbalové hřiště s umělou trávou, basketbalové hřiště anebo prostor pro atletické disciplíny, mělo být kompletně hotové v prosinci. O to, proč se to nepodařilo, se nyní město pře se stavební firmou. Jediné, na čem se shodnou, je fakt, že s druhou stranou se nedá domluvit. Na začátku března firma RED BERRY, SE odstoupila od smlouvy. Podala také stížnost na krajském úřadě, která se právě prošetřuje a krajský úřad k tomu nemůže podávat bližší informace.

Na konci loňského roku už bylo podle telčského starosty Romana Fabeše jasné, že firma nestíhá zakázku dokončit v požadovaném termínu a kvalitě. Práce probíhaly mimo jiné i v horších klimatických podmínkách, což se podepsalo na výsledku revitalizace sportoviště. Hledalo se tedy řešení, co s tím udělat. Město ani firma nakonec společnou řeč nenašly. Na hřiště se zatím studenti mohou chodit pouze dívat, kdy se tam začne sportovat, zatím není vůbec jasné.

„Již před Vánocemi loňského roku jsme si odsouhlasili variantu řešení vzniklé situace, kdy zhotovitel uznal prodlení s provedením díla s tím, že uhradí penále za asi desetidenní prodlení, zaváže se k vypořádání závazků vůči místním subdodavatelským firmám a rada města schválí dodatek smlouvy, kterým se prodlouží termín plnění, a zhotovitel tak nadále nebude v prodlení. Oproti závěrům ústního jednání odmítl zhotovitel dodatek uzavřít a počátkem ledna 2019 v zastoupení advokátní kanceláří  se nám snažil vnutit uzavření dodatku, na nějž měl dle svých argumentů nárok automaticky z důvodů chyb a vadných postupů z naší strany,“ přiblížil situaci Roman Fabeš.

A dodal k tomu: „S ohledem na průběh provádění stavby jsme však nemohli požadované akceptovat, protože zhotovitel své tvrzené nároky vznášel mimo všechny lhůty předpokládané zákonem a ne všechny argumenty byly oprávněné či pravdivé. Později, k naší reakci, zhotovitel změnil postoj a domáhal se uzavření dodatku ke smlouvě podle jiných zákonných ustanovení, což zpečetil podáním žaloby. Jeho nynější kroky vidím jako dosvědčení toho, že si nebyl jist oprávněností podané žaloby, protože mohli vyčkat výsledku soudu, který by jim možná přisvědčil a termín dokončení díla by posunul.“

Podle firmy, která měla práce na sportovním areálu u telčských škol zajistit, je chyba na straně města. „Popsali jsme skutečnosti, které spočívaly ve vadné projektové dokumentaci a v osobě, která zastupovala a nadále zastupuje město v rámci technického dozoru. Na naše připomínky město nereagovalo, vznášelo svoje připomínky a hájilo stanovisko nejednat a nedomluvit se. Naše společnost podala žalobu k soudu s cílem město vyburcovat ke smírnému řešení problémů s tím, že jsme byli ochotni vzít žalobu zpět. Protože naše stanovisko je opřeno o skutečnost, že projektová dokumentace byla zpracovaná neodborně a dokonce v průběhu stavby město měnilo územní rozhodnutí ve správním  řízení, nechali jsme zpracovat znalecký posudek, který potvrdil naše tvrzení,“ vyjádřil se člen představenstva RED BERRY, SE Stanislav Novák s tím, že jedním z největšch problémů bylo, že technický dozor stavby nebyl řádně zajištěn, protože ho prováděl nedostatečně kvalifikovaný člověk. Zda je toto tvrzení firmy oprávněné, je předmětem zmíněného podnětu, který nyní prošetřuje krajský úřad.