Oba studenti vyhráli Mistrovství České republiky soutěže učňovských dovedností oboru klempíř v Brně po postupu z oblastního kola pro Moravu. Pro zopakování úspěchu ve finále museli zhotovit plechovou krytinu na dvojitou drážku na oplechování římsy a plechovou krytinu na úhlovou drážku pro opláštění fasády s osazením zhotoveného kruhového okna, zapravením okrajů modelu závětrnými lištami a nadezdívkou.

Na soutěži doprovázel své studenty učitel odborného výcviku Roman Matula, který však hochům v průběhu klání nemohl pomáhat ani radit. Z úspěchu měl radost i ředitel školy Pavel Toman. „Nejlepším a nejšikovnějším mladým klempířem se stal Ladislav Bajgl, který byl nominován na laureáta Přehlídky České ručičky 2019,“ podotkl ředitel.