Na zájemce čeká písemný test, ve kterém prokáží své znalosti o Evropské unii a Kraji Vysočina, následovat bude ústní rozhovor v českém a anglickém jazyce. Ty budou zaměřená na aktuální dění v kraji, v EU a také na motivaci zájemce. Mezi požadavky na uchazeče je mimo jiné i znalost protokolu a reprezentativní vystupování.

Co se finanční stránky týká, s pokrytím nákladů studentům pomůže program Erasmus+. Zatím je ještě čas se rozhodnout. „Zájemci mohou zasílat životopisy a motivační dopisy až do 20. června letošního roku,“ potvrdil zástupce Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála z odboru sekretariátu hejtmana. Ačkoliv je stáž neplacená, studentům nabídne výjimečnou zkušenost pro start kariéry.

Ilustrační foto.
Hejtman ocenil sedmadvacet hrdinů