V současné době žije maturitou, a to i přesto, že jí studium na gymnáziu nedělá sebemenší problémy. Přistupuje k němu zodpovědně. Výsledek maturity je totiž vstupenkou ke studiu na minimálně jedné ze tří prestižních evropských škol, na které už byla přijata.

„Spolu se třemi dalšími úspěšnými soupeři bude pozvána na světové mistrovství do Dublinu. Česká lingvistická olympiáda je každoroční soutěž v řešení lingvisticky orientovaných úloh pro studenty středních škol,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová (ČSSD).

Pro úspěšné vyřešení úloh je potřeba se pořádně zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. „V úlohách se tak můžete setkat nejen s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale letos jsme museli porozumět jazyku z filmu Avatar,“ uvedla Tereza Mráčková.

Popisované jazyky není třeba znát, všechny údaje potřebné k vyřešení úloh jsou v zadání obsažené. „Porozumět neznámému textu je podobné jako pochopit aplikovanou matematiku, stačí si osvojit náležitosti jazyka, odvodit, co slova znamenají, a uplatnit znalosti tvorby jazyka. Mezi soutěžícími obvykle figurují studenti úspěšní v matematice a logice. Ani já se studiu matematiky nebráním,“ řekla Mráčková. Dodala, že nadšení pro anglický jazyk v ní vzbudila její vyučující a velkou oporu má i v rodině.