Česká pirátská strana nejvíce zabodovala na třech jihlavských středních školách, kde se tento týden konaly studentské předčasné parlamentní volby.

Z celkového počtu 510 žáků Střední průmyslové školy Jihlava se voleb zúčastnilo 231 voličů především z prvních, druhých a třetích ročníků. Žáci čtvrtého ročníku, kteří dosažením plnoletosti získali aktivní volební právo, si většinou volby nanečisto nevyzkoušeli, zřejmě proto, že mají v úmyslu zúčastnit se ostrých voleb na konci října tohoto roku. Česká pirátská strana na této škole získala 36 procent z celkového počtu odevzdaných platných hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí Ano 2011, které mělo 16 procent, třetí místo patřilo TOP 09 s 10 procenty.

Výsledky voleb ředitele této školy Miroslava Vítů nepřekvapily. „Jsme počítačová škola a jedná se o mladé lidi. Záleží, jak se strana prezentuje v médiích nebo na sociálních sítích. Netroufám si říci, jakou mají tyto volby vypovídací schopnost," řekl ředitel. Pro něj však není důležité, jak studenti volili. Za podstatné považuje to, že žáci mohou přemýšlet o tom, že mohou ovlivnit dění ve státě. „Je třeba se do voleb zapojit, jenom nadávky nestačí. Tyto volby jsme brali jako možnost přiblížit žákům parlamentní systém," dodal ředitel.

I na jihlavské střední zdravotnické škole ve studentských volbách vyhrála Česká pirátská strana a na druhém místě skončilo hnutí Ano 2011, třetí místo obsadila Dělnická strana sociální spravedlnosti. „V popředí mi trochu chybí strana TOP 09, tak, jak tomu bylo v celostátních výsledcích. Jinak ostatní pro mě není překvapením," okomentovala výsledky voleb ředitelka zdravotnické školy Marie Říhová. Třetí střední školou, která se studentských voleb v Jihlavě letos zúčastnila, byla Střední škola automobilní Jihlava. Tam oproti ostatním dvěma školám u žáků nejvíce zabodovala Dělnická strana sociální spravedlnosti, která získala celkem 29 procent. Česká pirátská strana tam byla na místě druhém se 16 procenty. Třetí místo se 7 procenty obsadila KSČM.

Na této škole však někteří studenti volby spíše bojkotovali. Celkem 22 studentů ze 196, kteří šli k volbám, odevzdalo neplatný hlas. „Na volebních lístcích se nám objevily například i vulgární poznámky. Takže nejen že se někteří do voleb nezapojili, ale ještě je hanlivě komentovali. Řekla bych, že žáci tyto studentské volby spíše bojkotují. Je vidět, že jsou pro radikálnější řešení, tak je tomu vždycky, ale aby navrhli, jak přesně se má situace řešit, to už je horší," uzavřela výchovná poradkyně automobilní školy Eva Neuwirthová.