K odtajnění areálu v Třešti na Jihlavsku došlo v lednu roku 2012. Bunkr patří ministerstvu vnitra, které jej stále využívá jako sklad. Prohlídky pro veřejnost několikrát do roka zajišťují lidé z místního Muzea Tesla.

„Podal jsem už nyní žádost na ministerstvo vnitra, jestli bychom zase mohli prostory ukázat veřejnosti, a zatím se nikdo neozval. Tak uvidíme, jestli tentokrát dostaneme povolení. Lidé by se mohli do S-7 podívat o letních prázdninách, když ve městě probíhá Parní léto, nebo případně během září, kdy se Třešť připojuje ke dnům otevřených památek. O prohlídky bývá takový zájem, že místa jsou téměř hned obsazená,“ sdělil Jiří Šťastný z Muzea Tesla. A doplnil, že by organizátoři rádi připravili nějaké zajímavosti pro návštěvníky.

„Například bychom mohli dovybavit sál bojového velení, aby působil více autenticky. To ovšem musí také povolit ministerstvo a jednoduchá není ani samotná realizace,“ vysvětlil Šťastný.

Utajovaný vojenský bunkr označovaný S-7 se nachází mezi rybářskými sádkami a zámeckým parkem v Třešti. Postaven byl v sedmdesátých letech minulého století a měl sloužit jako záložní úkryt v případě ohrožení státu. Objekt byl dokončen v roce 1974, kdy byl z důvodů vysokého utajení označen za sklad ovoce a zeleniny. Jeho nejvyšší utajení bylo zrušeno rozhodnutím vlády v roce 2011.

Areál ukrývá čtyřpodlažní hlavní budovu, kterou tvoří dvě nadzemní a dvě podzemní patra. Každé podlaží má rozlohu 1 480 čtverečních metrů. Objekt poskytoval možnost ukrytí a přežití zhruba dvěma stům padesáti lidem. Je navržen a postaven tak, aby odolal nejenom nesčetnému množství bojových látek a plynů, ale i radiaci z atomového výbuchu. Většina technologií umístěných v bunkru je do dnešního dne udržována ve funkčním stavu. Koncem osmdesátých let se tam konalo i velké cvičení požárníků a složek civilní obrany.

Před několika lety se řešilo, co s objektem bude dál. Zda by se pro něj například nenašlo nějaké konkrétní využití. Ministerstvo vnitra si jej zatím ponechalo a udržuje ho v provozu. „Nemám aktuálně žádné informace o tom, že by S-7 nabídli k pronájmu, nebo k prodeji,“ dodal Šťastný.