Nyní na ztrátách a nálezech evidují několik desítek věcí.

Nejvíce je tam tašek, batohů a peněženek. V některých z nich dokonce zůstaly i peníze.

Mezi nalezenými věcmi jsou ale například i kuriozity jako bílý kbelík a železný svěrák nebo přenosný trezor. Seznam věcí, které lidé ztratí, se během roku neustále mění. V zimě nejčastěji lidé ztrácí čepice, rukavice a šály.

Na ztráty a nálezy věci odevzdávají nejen obyvatelé a návštěvníci města, ale i městští strážníci nebo zaměstnanci Českých drah.

„Nalezené věci vlaková četa odevzdá a následně je jedenkrát týdně odvážíme na příslušné městské úřady,“ informovala mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Ve vlacích cestující zapomínají hlavně klíče, drobné osobní věci a oblečení. „Našli jsme ve vlaku ale i tašku plnou sutě,“ dodala Šubová.

Seznam nalezených věcí lidé najdou vyvěšený na webu jihlavského magistrátu. Podrobnější informace o věcech mohou získat na pracovišti evidence obyvatel na Masarykově náměstí.