Podle zástupců Spolku Lesnov o chystaném skanzenu nebyly žádné články, projekt prý ani nebyl v připravovaných projektech města. Přitom rybníček o ploše dva tisíce metrů čtverečních s hrází vysokou čtyři metry má stavební povolení již od loňského roku.

Problematický je podle odpůrců projektu i fakt, že veškeré posudky na obnovu zarostlého rybníka byly zpracované s ohledem na zadržování vody v krajině. Účel nádrže má být prý ale turistický. „Je to ukázkový příklad takzvané salámové metody, kdy se prosadí méně sporná část projektu, onen rybníček, a pak již nezbude nic jiného, než dostavět projekt celý,“ předpovídají odpůrci záměru.

Spolek Lesnov požaduje dle svých slov informace. Zástupci spolku píší, že jim nebylo umožněno nahlédnout do spisu a předjednaná schůzka se zástupci města byla zrušená. „Chtěli bychom nejprve získat informace, zjistit, do jaké míry se nás tento projekt dotýká a podle toho se následně zachovat. V současné době má dojít k výstavbě rybníku, nikoliv skanzenu a tak nevíme, na čem jsme,“ řekla Deníku Petra Kratochvílová ze spolku.

Cílem spolku tedy podle ní je, aby byl učiněn komplexní a detailní projekt, který projde diskuzí všech zainteresovaných stran. Kratochvílová přitom nevylučuje ani hledání alternativních návrhů a řešení.

Magistrát však vidí situaci jinak. „Oni se nechtějí něco dozvědět, chtěli po zastupitelstvu, aby to rovnou zatrhlo. Kdyby postupovali jinak, my jsme otevřeni jim dát informace o skanzenu, ale ne takovýmto způsobem,“ prohlásil náměstek primátorky Martin Laštovička. „Snažil jsem se jim všechno vysvětlit, ale moje argumenty nevzali,“ pokrčil pak rameny Jan Šustr, vedoucí městské správy podzemí. Právě on má celý projekt na starosti.

Kromě snahy získat informace údajně Spolek Lesnov činí dílčí právní kroky za účelem zabránění výstavby rybníku. „Není přínosem pro přírodu a ani cílem pro radnici. Bylo by velmi nevhodné, kdyby byl postaven, díky čemuž dojde ke zničení části lesa, a následně nebyl projekt skanzenu realizován z jiných důvodů,“ uvedla Kratochvílová.

Spolek Lesnov mimo jiné také kritizuje, že má dojít k vykácení značné části Šacberku a to v místě, kde smrky díky potůčku přežily kůrovcovou kalamitu. „Budeme se snažit sem nejezdit s žádnou těžkou technikou a vše dělat s respektem ke zdejšímu lesu. A co bude pokáceno, obratem také znovu vysadíme. Kromě chodníčků a dřevěných přívodních žlabů na vodu zůstane zdejší terén netknutý,“ řekl však Šustr.

Kámen úrazu je také v parkovišti pro návštěvníky skanzenu. Současné parkoviště za kramatoriem má být podle odpůrců rozšířeno a hrozí, že pak budou vozy pohřební služby projíždět mezi turisty. „Oni mi řekli, že nahoře, kde uděláme parkoviště, je pietní místo. V zimě jim tam auta nevadí, ale v létě ano,“ divil se Šustr. „Lyžaři míří do Zborné a pohybují se tak na sjezdovce a pod ní. Žádný lyžař nezaparkuje, nejezdí a nechodí přes ulici Pod Rozhlednou,“ nabídla svůj pohled Kratochvílová.

Odpůrci závěrem zmiňují i cenu deset milionů. „V minulosti Spolek Lesnov žádal o výstavbu dětského hřiště, opravu silnice, vybudování chodníku a komunikace mezi Domovem pro seniory a parkovištěm u krematoria, pro nedostatek financí byly tyto požadavky zamítnuty, peníze na financování takto nákladného projektu se však našly,“ podivují se členové spolku.

Spor ohledně skanzenu

- Jihlavská radnice chce v lese na kraji města vybudovat hornický skanzen coby hornickou památku.

- Spolek Lesnov dle svých slov požaduje informace a diskuzi o celém záměru.

- Radnice však říká, že cílem není získat informace, ale projekt zastavit.