Lidé se v podnětech věnovali zeleni nebo podmínkám pro dopravu. Psali o horní části náměstí a okolí Mariánského sloupu, o stromové aleji u západní strany nebo také o Obchodním domě Jihlava. Magistrát nyní vše vyhodnocuje a v druhé polovině června prozradí, jak bude na podněty reagovat.

Veřejnost mohla také sledovat prezentaci návrhu od autorů z MCA atelieru, kterou na facebooku shlédly necelé dva tisíce lidí. Video celkem oslovilo téměř šestnáct a půl tisíce lidí. To bylo dáno nouzový stavem, původně se měli lidé sejít na radnici.

„Až se pandemická situace uklidní, bude nejlepší obě možnosti kombinovat a dělat osobní plánovací setkání, kterému bude předcházet on-line prezentace návrhu,“ řekla Tereza Kafková z útvaru městského architekta.